Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: 7


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formySWS031
Nazwa formy Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli przygotowujących uczniów do udziału w VIII Wojewódzkim Konkursie z Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2020/2021
Rodzaj formySieć współpracy i samokształcenia
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Języki obce
Poziom edukacyjny Szkoła podstawowa
AdresatNauczyciele przygotowujący uczniów do VIII Wojewódzkiego Konkursu z Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych.
Cel/cele formyWsparcie metodyczne i merytoryczne nauczycieli języka angielskiego. Wzajemne wsparcie poprzez wymianę doświadczeń, nawiązywanie współpracy oraz unowocześnianie warsztatu pracy.
Realizowane treściPlanowana tematyka spotkań stacjonarnych w roku szkolnym 2019/2020:
1. Analiza Regulaminu Ogólnego oraz Przedmiotowego Regulaminu VIII Wojewódzkiego Konkursu z Języka Angielskiego.
2. Analiza przykładowych zadań konkursowych przypisanych poszczególnym etapom.
Inne zagadnienia będą wynikać z potrzeb zgłoszonych przez uczestników sieci.
Sposób realizacjiSieć współpracy i samokształcenia nauczycieli języka anielskiego jest formą wspomagania prowadzoną przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli we współpracy.
Działania w ramach sieci są realizowane w formie spotkań stacjonarnych i za pośrednictwem platformy e-learningowej.
Informacje o terminach spotkań będą przekazywane na platformie e-learningowej oraz systematycznie wprowadzane do „Oferty" ŚCDN i udostępniane w Systemie Obsługi Szkoleń.
Platforma zapewnia uczestnikom dostęp do aktualnych informacji, ciekawych zasobów edukacyjnych, przydatnych narzędzi wzbogacających warsztat pracy.
Warunki ukończenia formyAktywna praca w sieci.
UwagiAby wziąć udział w szkoleniach organizowanych w ramach sieci współpracy i samokształcenia, należy zarejestrować się w Systemie Obsługi Szkoleń na witrynie ŚCDN (www.scdn.pl, zakładka Oferta/Formy doskonalenia).
Chcąc skorzystać z platformy e-learningowej, należy zalogować się na witrynie ŚCDN i skontaktować się z koordynatorem sieci w celu otrzymania kodu dostępu.
Po każdym spotkaniu stacjonarnym uczestnicy otrzymają zaświadczenia.
Liczba godzin stacjonarnych12
Liczba godzin e-learningowych8
KierownikIzabela Krzak-Borkowska
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 143
Email kierownikaizabela.krzak@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli