Powrót do wyników

Brak wolnych miejsc na wybrane szkolenie.

Kod formyKE012-2
Nazwa formy"Zdalny narzędziownik" - edycja II
Rodzaj formyKurs e-learningowy
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Język polski
Poziom edukacyjny Przedszkole, Szkoła podstawowa, Szkoła ponadpodstawowa
AdresatNauczyciele, którzy w swojej pracy chcą wykorzystywać bezpłatne narzędzia aplikacji Genial.ly do tworzenia interaktywnych prezentacji, obrazów, infografik i quizów.
Cel/cele formyDoskonalenie wykorzystania TIK w pracy dydaktycznej.
Realizowane treściInteraktywne prezentacje:
– zakładanie konta w aplikacji Genial.ly,
– tworzenie interaktywnej prezentacji w aplikacji Genial.ly,
– dodawanie animacji i interaktywnych elementów do prezentacji,
– zapisywanie, publikowanie i udostępnianie prezentacji.
Interaktywne quizy:
– tworzenie quizu typu prawda/fałsz,
– wstawianie slajdów i przejść w quizie typu prawda/fałsz,
– tworzenie quizu typu "Gdzie jest?",
– wstawianie slajdów i przejść w quizie typu "Gdzie jest?",
– tworzenie quizu w szablonie podstawowym,
– wstawianie slajdów i przejść w quizie - szablon podstawowy.
Infografiki w układzie pionowym i poziomym:
– tworzenie infografiki w układzie pionowym,
– tworzenie infografiki w układzie poziomym.
Interaktywny obraz:
– tworzenie interaktywnego obrazu,
– jak przygotować interaktywny obraz.
Sposób realizacjiKurs będzie prowadzony metodą e-learningową za pośrednictwem komunikatora Microsoft Teams. Uczestnicy poznają narzędzia do tworzenia interaktywnych prezentacji i obrazów, infografik i quizów online dostępnych w ramach wykorzystania bezpłatnych narzędzi aplikacji Genial.ly.
Warunki ukończenia formyUdział w zajęciach. Stworzenie przez uczestnika quizu, plakatu interaktywnego i prezentacji.
UwagiKurs będzie prowadzony metodą e-learning za pośrednictwem komunikatora Microsoft Teams.
Obejmuje 5 dni pracy (12 godzin) i ma charakter instruktażowo-ćwiczeniowy. Uczestnik powinien zarezerwować w każdym dniu szkoleniowym przeciętnie 1 godzinę na instruktaż + 1 godzinę na ćwiczenia = wykonanie prezentacji, plakatu, quizu. Termin szkolenia zostanie ustalony po zgromadzeniu grupy i przekazany uczestnikom drogą e-mailową.
Liczba godzin e-learningowych12
KierownikIwona Gralec
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 133
Email kierownikaiwona.gralec@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli