Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: nieograniczona


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyWEB050-2
Nazwa formyWdrożenie usługi Office 365 Education w szkole – webinarium dla szkolnych administratorów usługi. Moduł 1 - Edycja 2
Rodzaj formyWebinarium
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Edukacja informatyczna i multimedialna
Poziom edukacyjny Szkoła podstawowa, Szkoła ponadpodstawowa
AdresatSzkolenie adresowane jest do osób, które będą pełniły rolę szkolnego administratora usługi Office 365 Education.
Cel/cele formyPrzygotowanie do pełnienia roli szkolnego administratora usługi Office 365 Education.
Realizowane treści1. Omówienie funkcjonalności aplikacji dostępnych w ramach usługi Office 365 Education.
2. Rejestracja i weryfikacja uprawnień do korzystania z usługi Office 365 Education.
3. Omówienie panelu administratora.
4. Tworzenie i zarządzanie kontami użytkowników.
5. Tworzenie i zarządzanie grupami.
6. Tworzenie zespołów (grup formalnych) w aplikacji Teams oraz przypisywanie użytkowników.
Sposób realizacjiZajęcia prowadzone będą z wykorzystaniem następujących metod:
– wykład: przedstawienie i omówienie określonych zagadnień, pojęć, problemów itp.;
– prezentacja, pokaz: przedstawienie przykładowych rozwiązań, prac wykonanych przez słuchaczy w trakcie ćwiczeń itp.;
– dyskusja mająca na celu wymianę poglądów i doświadczeń słuchaczy oraz prowadzącego;
– praca indywidualna słuchaczy: wykonywanie zadań z wykorzystaniem komputera.
Warunki ukończenia formyAktywny udział w zajęciach.
UwagiWebinarium dostępne tylko dla administratorów ze szkół uczestniczących w projekcie ŚAMI w Chmurze 2020-2021

Termin: 23 września 2020 r.
Godzina: 15.30-17.45
Liczba godzin e-learningowych3
KierownikAnna Trawka
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 140
Email kierownikaanna.trawka@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli