Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: nieograniczona


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyWS121
Nazwa formy Praktyczne pomysły na to, jakie innowacje wdrożyć w tym roku szkolnym
Rodzaj formyWarsztat
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
Poziom edukacyjny Szkoła podstawowa
AdresatNauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej.
Cel/cele formyCelem szkolenia jest przygotowanie nauczycieli do wdrożenia innowacji pedagogicznej.
Realizowane treści1. ABC innowacji. Uczestnicy poznają pojęcie innowacji, założenia teoretyczne.
2. Ciekawe przykłady innowacji- propozycje wdrożonych pomysłów w szkole podstawowej.
3. Wypracowanie własnych pomysłów.
Sposób realizacjiWarsztaty zrealizowane będą w Zespół Placówek Oświatowych nr 3 Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza,ul. Sportowa 30 Skarżysko-Kamienna
5.10.2020r. o godz.13.00.
Zajęcia prowadzone będą z wykorzystaniem następujących metod i form pracy:
- wykład: przedstawienie i omówienie podstawowych zagadnień, pojęć, problemów;
- prezentacja i pokaz: przedstawienie przykładowych rozwiązań;
Uczestnicy zdobędą podstawową wiedzę z zakresu planowania i realizacji innowacji w szkole. Zaprezentowane zostaną również przykłady wdrożonych innowacji.
Warunki ukończenia formyWarunkiem uzyskania zaświadczenia jest aktywny udział w spotkaniu.

Liczba godzin stacjonarnych3
KierownikRenata Pela
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 133
Email kierownikarenata.pela@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli