Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: 12


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyWS112
Nazwa formyPrzygotowanie kulturowo - językowe dla uczestników ASPE
Rodzaj formyWarsztat
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Języki obce
Poziom edukacyjny
AdresatOsoby zaangażowane w realizacje działań projektowych ASPE.
Cel/cele formyCelem kursu jest wykształcenie kompetencji językowej i komunikacyjnej umożliwiającej porozumiewanie się w języku angielskim w różnorodnych sytuacjach życiowych obejmujących życie społeczne i zawodowe.
Realizowane treściSłownictwo: człowiek wygląd zewnętrzny, charakter; nazwy ubrań i dodatków.
Urlop, rezerwacje, zameldowanie się w hotelu. Port lotniczy.
Zakupy w sklepie i w centrum handlowym.
Reklamacje, wyrażanie opinii w restauracji, na dworcu, na lotnisku.
Gramatyka: Present Simple vs. Present Continuous; Past Simple (czasowniki regularne i nieregularne), Present Perfect, Past Continuous, to be going to. Porządek słów w zdaniu.
Przyimki określające czas i miejsce. Czasowniki frazalne.. Zdania względne.
Pisanie: mail nieformalny dotyczący podróży, rezerwacji. Opis zdjęcia, obrazu.
Sposób realizacjiZajęcia warsztatowe.
Warunki ukończenia formyObecność na co najmniej 2/3 wszystkich zajęć.
Liczba godzin stacjonarnych20
KierownikIzabela Krzak-Borkowska
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 143
Email kierownikaizabela.krzak@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli