Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: nieograniczona


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyWS113
Nazwa formy Opracowanie planu rozwijania kompetencji cyfrowych i włączania TIK do działań dydaktycznych w szkole
Rodzaj formyWarsztat
Obszar tematycznyRozwój zawodowy i osobisty nauczyciela: Projekt edukacyjny
Poziom edukacyjny Szkoła ponadpodstawowa
Adresat Nauczyciele X LO Mistrzostwa Sportowego im. J. Wybickiego w Kielcach.
Cel/cele formyUtworzenie planu wspomagania z uwzględnieniem wszystkich etapów tego procesu.
Realizowane treści1. Diagnoza potrzeb szkoły w zakresie podniesienia kompetencji cyfrowych.
2. Określenie celów ogólnych i szczegółowych.
3. Opracowanie harmonogramu szkoleń, realizacji i monitorowania działań w obszarze wspomagania szkoły.
4. Ewaluacja i podsumowanie realizacji planu.
Sposób realizacjiZajęcia warsztatowe, prezentacja, dyskusja.
Warunki ukończenia formyAktywny udział w szkoleniu.
UwagiZajęcia realizowane w ramach projektu "Szkoła Trenerów Procesu Wspomagania II".
Liczba godzin stacjonarnych4
KierownikBeata Prędota
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 133
Email kierownikabeata.predota@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli