Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: nieograniczona


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formySIS007
Nazwa formySpotkanie informacyjne dotyczące zakresu współpracy nauczycieli geografii, wychowawców świetlicy z nauczycielem doradcą metodycznym geografii, świetlicy– powiat sandomierski
Rodzaj formySpotkanie informacyjne
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Przedmioty matematyczno-przyrodnicze
Poziom edukacyjny Szkoła podstawowa
AdresatNauczyciele geografii, wychowawcy świetlicy szkół podstawowych powiatu sandomierskiego.
Cel/cele formyZapoznanie z zakresem współpracy nauczycieli geografii i wychowawców świetlicy szkół podstawowych z nauczycielem – doradcą metodycznym geografii, świetlicy w obszarze wspomagania metodycznego w pracy dydaktycznej i wychowawczej.
Realizowane treści1. Zakres zadań nauczyciela – doradcy metodycznego.
2. Diagnoza potrzeb rozwojowych nauczycieli geografii oraz wychowawców świetlicy.
3. Prezentacja oferty form doskonalenia ŚCDN.
Sposób realizacjiSpotkanie odbędzie się w formie webinarium na Teams, gdyby sytuacja epidemiologiczna się zmieniła realizacja spotkania odbędzie się w formie stacjonarnej w Sandomierzu w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach, Filia w Sandomierzu, ul. Sokolnickiego 4 i 6, 27-600 Sandomierz.
Spotkanie prowadzone będzie z wykorzystaniem następujących metod:
- prezentacji przez doradcę metodycznego form współpracy z nauczycielami,
- dyskusji mającej na celu wymianę doświadczeń uczestników oraz prowadzącego.
Warunki ukończenia formyZapisanie się w Systemie Obsługi Szkoleń ŚCDN, udział w spotkaniu.
UwagiData spotkania zostanie ustalona po utworzeniu się grupy szkoleniowej. Na adresy e-mailowe wszyscy zapisani uczestnicy otrzymają informację o terminie spotkania.

Liczba godzin stacjonarnych2
KierownikLidia Obarzanek-Januszewska
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 133
Email kierownikalidia.obarzanek@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli