Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: nieograniczona


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyWEB118-3
Nazwa formyStacja docelowa: egzamin ósmoklasisty, Moduł II, Część 3, Sprawności produktywne (pisanie, mówienie, reagowanie) + przetwarzanie
Rodzaj formyWebinarium
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Języki obce
Poziom edukacyjny Szkoła podstawowa
AdresatNauczyciele języków obcych szkół podstawowych
Cel/cele formyWsparcie metodyczne dla nauczycieli przygotowujących uczniów do egzaminu ósmoklasisty
Realizowane treściPrzygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty w zakresie sprawności produktywnych (pisania, mówienia oraz reagowania pisemnego i ustnego) w połączeniu z przetwarzaniem.
Formułowanie i udzielanie informacji zwrotnej.
Sposób realizacjiTermin: 9. 12. 2020 r. godz. 16.00 - 17.30

Webinarium
Warunki ukończenia formyUczestnictwo w webinarium
Liczba godzin e-learningowych2
KierownikEwa Witczyńska
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 140
Email kierownikaewa.witczynska@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli