Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: 10


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyWS115
Nazwa formySzkolne Inkubatory Dwujęzyczności w projekcie Nauczanie Dwujęzyczne - Moduł IV
Rodzaj formyWarsztat
Obszar tematycznyRozwój zawodowy i osobisty nauczyciela: Innowacje pedagogiczne
Poziom edukacyjny Przedszkole, Szkoła podstawowa, Szkoła ponadpodstawowa
AdresatNauczyciele zatrudnieni w przedszkolach i szkołach na terenie województwa świętokrzyskiego.
Cel/cele formyWzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli wdrażających nauczanie dwujęzyczne w placówkach na terenie województwa świętokrzyskiego.
Realizowane treści- Wymiana dobrych praktyk.
- Opracowanie harmonogramu zajęć otwartych – wizyty studyjne w oddziałach dwujęzycznych w regionie.
- Karta obserwacji zajęć dwujęzycznych.
Sposób realizacjiwarsztaty prowadzone z wykorzystaniem metod aktywizujących
Warunki ukończenia formyudział w szkoleniu
UwagiModuł IV: zajęcia stacjonarne
data: 8.04.2021 r.
godzina: 14.30 - 17.30
Liczba godzin stacjonarnych4
KierownikIzabela Krzak-Borkowska
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 143
Email kierownikaizabela.krzak@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli