Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: nieograniczona


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyWEB117
Nazwa formyStacja docelowa: egzamin ósmoklasisty, Moduł I Czego i po co uczymy? Podstawa programowa a planowanie lekcji stacjonarnej i zdalnej
Rodzaj formyWebinarium
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Języki obce
Poziom edukacyjny Szkoła podstawowa
AdresatNauczyciele języków obcych szkół podstawowych
Cel/cele formyWsparcie metodyczne dla nauczycieli
Realizowane treści1. Określanie i formułowanie celów lekcji stacjonarnej i zdalnej.
2. Ocenianie ucznia, ocenianie siebie.
3. Udzielanie informacji zwrotnej – reagowanie na błędy językowe
4. Uczeń samosterowny- świadomość planowania, kształcenie odpowiedzialności
Sposób realizacjiTermin: 15.10.2020 r. godz. 16.00-18.30

Webinarium
Warunki ukończenia formyUczestnictwo w webinarium
Liczba godzin e-learningowych4
KierownikEwa Witczyńska
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 140
Email kierownikaewa.witczynska@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli