Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: nieograniczona


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyWEB066
Nazwa formyCreative Primary Teachers – praca z uczniem zdolnym na I etapie edukacyjnym - Moduł II
Rodzaj formyWebinarium
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Języki obce
Poziom edukacyjny Przedszkole, Szkoła podstawowa
AdresatNauczyciele języka angielskiego edukacji wczesnoszkolnej na pierwszym etapie edukacyjnym.
Cel/cele formyUrozmaicenie warsztatu pracy nauczyciela anglisty na I etapie edukacyjnym w kontekście pracy z uczniem zdolnym.
Realizowane treści1. Jak Inteligencja wieloraka wpływa na proces uczenia się/nauczania?
2. Wizualne notatki na start! - efektywna i efektowna lekcja języka angielskiego.
3. Znaczenie relacji w procesie edukacyjnym.
4. Pomysłowy nauczyciel - aktywny uczeń.
Sposób realizacjiwebinarium – 8.12.2020 r.
zajęcia e-learningowe na platformie szkoleniowej ŚCDN 12.01.2021 r.
Warunki ukończenia formyudział w webinarium
Uwagiwebinarium
data: 8.12.2020 r.
godzina: 15.00 - 16.30
Link umożliwiający udział w webinarium zostanie przesłany zalogowanym osobom w dniu poprzedzającym wydarzenia.

zajęcia e-learningowe na platformie szkoleniowej ŚCDN
data:12.01.2021 r.
godzina: 15.00 - 16.30

w razie pytań zapraszam do kontaktu: izabela.krzak@scdn.pl
Liczba godzin e-learningowych4
KierownikIzabela Krzak-Borkowska
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 143
Email kierownikaizabela.krzak@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli