Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: 12


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyWS116
Nazwa formyCreative Primary Teachers – praca z uczniem zdolnym na I etapie edukacyjnym - Moduł III
Rodzaj formyWarsztat
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Języki obce
Poziom edukacyjny Przedszkole, Szkoła podstawowa
AdresatNauczyciele języka angielskiego na pierwszym etapie edukacyjnym.
Cel/cele formyUrozmaicenie warsztatu pracy nauczyciela anglisty na I etapie edukacyjnym w kontekście pracy z uczniem zdolnym.
Realizowane treści1. Zd@lnie też może być f@jnie - warsztaty poświęcone wykorzystaniu smartfona na lekcjach języka angielskiego w klasach I-III.
2. Ocenianie i docenianie na lekcjach zdalnych języka angielskiego w klasach młodszych.
3. V Wojewódzki Konkurs z Języka Angielskiego dla uczniów klas III SP –
kwiecień 2021 r.
Sposób realizacjizajęcia stacjonarne – 25.03.2021 r.
e-learning - kwieciń 2021 r.
Warunki ukończenia formyaktywny udzial w szkolenia
UwagiPrzewidywana forma zajęć stacjonarnych może ulec zamianie na webinarium w sytuacji, kiedy będzie to konieczne.
w razie pytań zapraszam do kontaktu: izabela.krzak@scdn.pl
Liczba godzin stacjonarnych4
Liczba godzin e-learningowych2
KierownikIzabela Krzak-Borkowska
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 143
Email kierownikaizabela.krzak@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli