Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: nieograniczona


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyWEB007-7
Nazwa formyProjekt ŚAMI w Chmurze - Wprowadzenie do usługi Office 365. Tworzenie zespołów i komunikacja w TEAMS - Moduł 1- grupa C1
Rodzaj formyWebinarium
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Edukacja informatyczna i multimedialna
Poziom edukacyjny Szkoła podstawowa, Szkoła ponadpodstawowa
AdresatNauczyciele różnych przedmiotów ze szkół, które uczestniczą we wdrożeniu usługi Office 365 Education.
Cel/cele formyZapoznanie z ogólnymi zasadami korzystania z usług Office 365 Education oraz możliwościami ich wykorzystania w pracy dydaktycznej.
Realizowane treści1. Możliwości wykorzystania platformy Office 365 Education w pracy zdalnej.
2. Logowanie do szkolnej platformy. Konfigurowanie własnego konta.
3. Aplikacje usługi Office 365 Education.
4. Tworzenie i konfigurowanie zespołu w aplikacji Teams.
5. Moduł Zadania w aplikacji Teams.
6. Wirtualne spotkania z uczniami w aplikacji TEAMS.
Sposób realizacjiZajęcia prowadzone będą w formie webinarium z wykorzystaniem następujących metod:
– wykład: przedstawienie i omówienie określonych zagadnień, pojęć, problemów itp.;
– prezentacja, pokaz: przedstawienie przykładowych rozwiązań, prac wykonanych przez słuchaczy w trakcie ćwiczeń itp.;
– dyskusja mająca na celu wymianę poglądów i doświadczeń słuchaczy oraz prowadzącego;
– praca indywidualna słuchaczy: wykonywanie zadań z wykorzystaniem komputera.
Warunki ukończenia formyAktywny udział w zajęciach. Wykonanie zadań.
UwagiSzkolenie dostępne dla nauczycieli ze szkół, które uczestniczą w projekcie "Świętokrzyska Akademia Młodych Informatyków w Chmurze 2020/2021".

Grupa C1 dla nauczycieli ze szkoły:
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Ostrowcu Świętokrzyskim
Liczba godzin e-learningowych4
KierownikAnna Trawka
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 140
Email kierownikaanna.trawka@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli