Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: nieograniczona


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyWEB008-8
Nazwa formyProjekt ŚAMI w Chmurze - Praca z aplikacjami Outlook, OneDrive, OneNote - Moduł 2 - Grupa C2
Rodzaj formyWebinarium
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Edukacja informatyczna i multimedialna
Poziom edukacyjny Szkoła podstawowa, Szkoła ponadpodstawowa
AdresatNauczyciele różnych przedmiotów ze szkół, które uczestniczą we wdrożeniu usługi Office 365 Education.
Cel/cele formyZapoznanie z możliwościami wykorzystania podstawowych aplikacji usług Office 365 w pracy z uczniami.
Realizowane treści1. Możliwości wykorzystania wirtualnego dysku OneDrive do prowadzenia zajęć z uczniami.
2. Udostępnianie dokumentów i wspólna praca nad nimi.
3. Outlook – korzystanie z poczty elektronicznej, książki adresowej i kalendarza.
4. Możliwości wykorzystania aplikacji OneNote do prowadzenia lekcji.
Sposób realizacjiZajęcia prowadzone będą w formie webinarium z wykorzystaniem następujących metod:
– wykład: przedstawienie i omówienie określonych zagadnień, pojęć, problemów itp.;
– prezentacja, pokaz: przedstawienie przykładowych rozwiązań, prac wykonanych przez słuchaczy w trakcie ćwiczeń itp.;
– dyskusja mająca na celu wymianę poglądów i doświadczeń słuchaczy oraz prowadzącego;
– praca indywidualna słuchaczy: wykonywanie zadań z wykorzystaniem komputera.
Warunki ukończenia formyAktywny udział w zajęciach. Wykonanie zadań.
UwagiSzkolenie dostępne dla nauczycieli ze szkół, które uczestniczą w projekcie "Świętokrzyska Akademia Młodych Informatyków w Chmurze 2020/2021".

Grupa C2 dla nauczycieli ze szkoły:
Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Kielcach
Liczba godzin e-learningowych4
KierownikAnna Trawka
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 140
Email kierownikaanna.trawka@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli