Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: nieograniczona


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyWEB009-5
Nazwa formyProjekt ŚAMI w Chmurze - Tworzenie zasobów dydaktycznych oraz zadań w Teams - Moduł 3 - Grupa B1
Rodzaj formyWebinarium
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Edukacja informatyczna i multimedialna
Poziom edukacyjny Szkoła podstawowa, Szkoła ponadpodstawowa
AdresatNauczyciele różnych przedmiotów ze szkół, które uczestniczą we wdrożeniu usługi Office 365 Education.
Cel/cele formyZapoznanie z zaawansowanymi możliwościami tworzenia zasobów dydaktycznych oraz zadań dla uczniów.
Realizowane treści1. Tworzenie zasobów dydaktycznych dla uczniów - praca z aplikacją Class Notebook (Notes zajęć).
2. Dodawanie zasobów dla uczniów w postaci kart aplikacji Teams.
3. Praca z grupami (kanałami) w aplikacji Teams.
4. Tworzenie zaawansowanych zadań dla uczniów w aplikacji Teams.
Sposób realizacjiZajęcia prowadzone będą w formie webinarium z wykorzystaniem następujących metod:
– wykład: przedstawienie i omówienie określonych zagadnień, pojęć, problemów itp.;
– prezentacja, pokaz: przedstawienie przykładowych rozwiązań, prac wykonanych przez słuchaczy w trakcie ćwiczeń itp.;
– dyskusja mająca na celu wymianę poglądów i doświadczeń słuchaczy oraz prowadzącego;
– praca indywidualna słuchaczy: wykonywanie zadań z wykorzystaniem komputera.
Warunki ukończenia formyAktywny udział w zajęciach. Wykonanie zadań.
UwagiSzkolenie dostępne dla nauczycieli ze szkół, które uczestniczą w projekcie "Świętokrzyska Akademia Młodych Informatyków w Chmurze 2020/2021".

Grupa B1 dla nauczycieli ze szkoły:
Zespół Szkół Społecznych w Kielcach
Liczba godzin e-learningowych4
KierownikAnna Trawka
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 140
Email kierownikaanna.trawka@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli