Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: nieograniczona


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyWEB010-3
Nazwa formyProjekt ŚAMI w Chmurze - Tworzenie ankiet i quizów oraz dołączanie ich do zadań - Moduł 4 - Grupa A3
Rodzaj formyWebinarium
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Edukacja informatyczna i multimedialna
Poziom edukacyjny Szkoła podstawowa, Szkoła ponadpodstawowa
AdresatNauczyciele różnych przedmiotów ze szkół, które uczestniczą we wdrożeniu usługi Office 365 Education.
Cel/cele formyZapoznanie z możliwościami tworzenia ankiet i quizów w aplikacji Forms oraz wykorzystanie ich w zadaniach dla uczniów.
Realizowane treści1. Prezentacja przykładowych ankiet oraz testów przygotowanych w usłudze Forms.
2. Tworzenie i udostępnianie ankiety oraz analizowanie wyników.
3. Tworzenie i udostępnianie testu.
4. Udostępnianie oraz przeglądanie wyników testu, ocenianie pytań otwartych.
5. Wykorzystanie ankiet i testów w aplikacji Teams oraz tworzenia zadań dla uczniów.
Sposób realizacjiZajęcia prowadzone będą w formie webinarium z wykorzystaniem następujących metod:
– wykład: przedstawienie i omówienie określonych zagadnień, pojęć, problemów itp.;
– prezentacja, pokaz: przedstawienie przykładowych rozwiązań, prac wykonanych przez słuchaczy w trakcie ćwiczeń itp.;
– dyskusja mająca na celu wymianę poglądów i doświadczeń słuchaczy oraz prowadzącego;
– praca indywidualna słuchaczy: wykonywanie zadań z wykorzystaniem komputera.
Warunki ukończenia formyAktywny udział w zajęciach. Wykonanie zadań.
UwagiSzkolenie dostępne dla nauczycieli ze szkół, które uczestniczą w projekcie "Świętokrzyska Akademia Młodych Informatyków w Chmurze 2020/2021".

Grupa A3 dla nauczycieli ze szkoły:
Zespół Szkół w Samsonowie
Liczba godzin e-learningowych4
KierownikAnna Trawka
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 140
Email kierownikaanna.trawka@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli