Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: nieograniczona


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyWS117
Nazwa formyStacja docelowa: egzamin ósmoklasisty, Moduł IV, Autonomia ucznia: gęsi czy lisy?
Rodzaj formyWarsztat
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Języki obce
Poziom edukacyjny Szkoła podstawowa
AdresatNauczyciele języków obcych szkół podstawowych
Cel/cele formyWsparcie metodyczne dla nauczycieli
Realizowane treściLOTS i HOTS
Pytania otwarte
Przetwarzanie językowe
Wyciąganie wniosków
Krytyczne myślenie
Odróżnianie faktów od opinii
Sposób realizacjiTermin: 30. 03. 2021 r. godz. 15.00 - 18.00
Prezentacja.
Tworzenie własnych zadań.
Dyskusja
Warunki ukończenia formyUczestnictwo w warsztatach
Liczba godzin stacjonarnych4
Liczba godzin e-learningowych4
KierownikEwa Witczyńska
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 140
Email kierownikaewa.witczynska@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli