Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: nieograniczona


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyWS118
Nazwa formyStacja docelowa: egzamin ósmoklasisty, Moduł V, Autonomia ucznia: zrób to sam
Rodzaj formyWarsztat
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Języki obce
Poziom edukacyjny Szkoła podstawowa
AdresatNauczyciele języków obcych szkół podstawowych
Cel/cele formyWsparcie metodyczne dla nauczycieli
Realizowane treściMetody aktywizujące:
"Task based learning"
"Problem based learning"
Metoda projektu
Grywalizacja
Uczenie się przez nauczanie
CLIL

Sposób realizacjiTermin: 28. 04. 2021 r., godz. 15.00 -18.00

Prezentacje.
Tworzenie własnych zadań.
Dyskusja
Warunki ukończenia formyUczestnictwo w warsztatach
Liczba godzin stacjonarnych4
Liczba godzin e-learningowych4
KierownikEwa Witczyńska
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 140
Email kierownikaewa.witczynska@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli