Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: nieograniczona


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyWS119
Nazwa formyZdalne nauczanie języka angielskiego Moduł I Organizacja i narzędzia zdalnego nauczania
Rodzaj formyWarsztat
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Języki obce
Poziom edukacyjny Przedszkole, Szkoła podstawowa, Szkoła ponadpodstawowa
AdresatNauczyciele języka angielskiego
Cel/cele formyWsparcie narzędziowe i metodyczne nauczycieli języka angielskiego w zakresie zdalnego nauczania
Realizowane treściModuł I
Organizacja i narzędzia zdalnego nauczania
1. Nauczanie asynchroniczne.
2. Nauczanie synchroniczne.
3. Zastosowanie narzędzi ITC.
e-learning:
Praktyczne zastosowanie narzędzi ITC.
Sposób realizacjiWarsztaty: 7. 10. 2020 r. godz. 15.00 - 18.00
Prezentacje.
Ćwiczenia.
Dyskusja
e-learning: 19. 10 2020 r. godz. 15.00-18.00
Praktyczne zastosowanie narzędzi ITC
Warunki ukończenia formyUczestnictwo w warsztatach
Liczba godzin stacjonarnych4
Liczba godzin e-learningowych4
KierownikEwa Witczyńska
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 140
Email kierownikaewa.witczynska@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli