Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: nieograniczona


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyWEB122
Nazwa formyZdalne nauczanie języka angielskiego, Moduł II Realizacja podstawy programowej w zdalnym nauczaniu
Rodzaj formyWebinarium
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Języki obce
Poziom edukacyjny Przedszkole, Szkoła podstawowa, Szkoła ponadpodstawowa
AdresatNauczyciele języka angielskiego
Cel/cele formyWsparcie narzędziowe i metodyczne nauczycieli języka angielskiego w zakresie zdalnego nauczania.
Realizowane treściModuł II
Realizacja podstawy programowej w zdalnym nauczaniu – planowanie lekcji zdalnej
1. Określenie i formułowanie celów lekcji.
2. Dobór materiałów.
3. Prezentacja nowych treści.
4. Pozostałe etapy lekcji.
5. Zadanie domowe.
e-learning:
Prezentacja scenariuszy lekcji zdalnych
Sposób realizacjiTermin: 4. 11. 2020 r. godz. 16.00 - 17.30
Webinarium
e-learning: 16. 11. 2020 r. godz. 15.00 – 18.00
Prezentacja scenariuszy lekcji zdalnych
Warunki ukończenia formyUczestnictwo w webinarium
Liczba godzin e-learningowych6
KierownikEwa Witczyńska
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 140
Email kierownikaewa.witczynska@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli