Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: nieograniczona


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyWS120
Nazwa formyZdalne nauczanie języka angielskiego, Moduł III Realizacja podstawy programowej w zdalnym nauczaniu
Rodzaj formyWarsztat
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Języki obce
Poziom edukacyjny Przedszkole, Szkoła podstawowa, Szkoła ponadpodstawowa
AdresatNauczyciele języka angielskiego
Cel/cele formyWsparcie narzędziowe i metodyczne nauczycieli języka angielskiego w zakresie zdalnego nauczania.
Realizowane treściModuł III
Realizacja podstawy programowej w zdalnym nauczaniu – rozkład materiału
1. Wybór narzędzi.
2. Dostosowanie treści, materiałów i metod nauczania do narzędzi.
3. Konstrukcja rozkładu materiału.
e-learning:
Prezentacja rozkładów materiału do zdalnego nauczania
Sposób realizacjiWarsztaty: 2 grudnia 2020 r. godz. 15.00-18.00
Prezentacje.
Ćwiczenia.
Dyskusja.
e-learning: 14. 12. 2020 r. godz. 15.00-18.00
Prezentacja rozkładów materiału do zdalnego nauczania
Warunki ukończenia formyUczestnictwo w warsztatach
Liczba godzin stacjonarnych4
Liczba godzin e-learningowych4
KierownikEwa Witczyńska
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 140
Email kierownikaewa.witczynska@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli