Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: nieograniczona


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyWEB123
Nazwa formyZdalne nauczanie języka angielskiego, Moduł IV, Ocenianie w nauczaniu zdalnym
Rodzaj formyWebinarium
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Języki obce
Poziom edukacyjny Przedszkole, Szkoła podstawowa, Szkoła ponadpodstawowa
AdresatNauczyciele języka angielskiego
Cel/cele formyWsparcie narzędziowe i metodyczne nauczycieli języka angielskiego w zakresie zdalnego nauczania.
Realizowane treściModuł IV
Ocenianie w nauczaniu zdalnym
1. Udzielanie informacji zwrotnej.
2. System oceniania.
3. Kryteria oceny.
4. Ocenianie sumujące.
e-learning
Prezentacja sposobów oceniania.
Sposób realizacjiTermin: 20.01.2020 r.godz. 16.00-17.30
Webinarium
e-learning 1. 02. 2021 r. godz. 15.00-18.00
Prezentacja sposobów oceniania.
Warunki ukończenia formyUczestnictwo w webinarium
Liczba godzin e-learningowych6
KierownikEwa Witczyńska
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 140
Email kierownikaewa.witczynska@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli