Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: nieograniczona


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyKE035
Nazwa formyPolscy Olimpijczycy Patrioci – 3...2..1.. start.
Rodzaj formyKurs e-learningowy
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Edukacja obywatelska
Poziom edukacyjny Szkoła podstawowa
AdresatNauczyciel zainteresowany uczestnictwem w projekcie Polscy Olimpijczycy Patrioci.
Cel/cele formyZapoznanie nauczycieli z działaniami realizowanymi w projekcie Polscy Olimpijczycy Patrioci oraz zwiększenie ich kompetencji w dziedzinie edukacji obywatelskiej, patriotycznej, olimpijskiej.
Realizowane treści1. Prezentacja ścieżek projektu oraz działań towarzyszących.
2. Przedstawienie harmonogramu realizacji projektu.
3. Omówienie regulaminów poszczególnych aktywności.
4. Analiza materiałów oraz narzędzi pomocnych do realizacji edukacji obywatelskiej, patriotycznej oraz olimpijskiej na zajęciach stacjonarnych i zdalnych.
Sposób realizacjiZajęcia e-learningowe na platformie moodle ŚCDN.
Webianarium na platformie MS Teams.
Warunki ukończenia formyUczestnictwo.
UwagiSzkolenie odbędzie się w dwóch częściach:

I część- zajęcia e-learningowe na platformie moodle ŚCDN:
data: 6.10.2020r.
godz. 13:30-15:00

II część- webianarium na platformie MS Teams.
data: 13.10.2020r.
godz. 14:30-16:00
Liczba godzin e-learningowych4
KierownikAgnieszka Siwek
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 124
Email kierownikaagnieszka.siwek@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli