Powrót do wyników

Brak wolnych miejsc na wybrane szkolenie.

Kod formyWS085-3
Nazwa formy"Nakręć film"– filmowy warsztat twórczy – cz. 1 i cz. 2. Trzecia edycja
Rodzaj formyWarsztat
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Edukacja informatyczna i multimedialna
Poziom edukacyjny Przedszkole, Szkoła podstawowa, Szkoła ponadpodstawowa
AdresatWarsztaty skierowany do wszystkich nauczycieli chcących rozpocząć pracę z filmem i planujących włączyć zapis/obraz filmowy do swojego warsztatu pracy.
Cel/cele formyPoznanie języka filmu i nabycie umiejętności jego świadomego stosowania. Analiza możliwości zastosowania filmu w praktyce szkolnej.
Realizowane treści1. Język filmu – perspektywa w filmie, plany filmowe, montaż i dźwięk.
2. Ustawienia opcji filmowania w urządzeniu mobilnym.
3. Tworzenie scenariusza jednominutowego filmu – wprowadzenie do
storyboardingu. Rysowanie klatki storyboardingowej.
4. Wprawki filmowe z wykorzystaniem różnych perspektyw i planów filmowych.
5. Ćwiczenia montażu na zarejestrowanym materiale filmowym z wykorzystaniem
wybranych, darmowych edytorów wideo.
6. Dodawanie dźwięku, napisów, efektów filmowych. Tworzenie filmu.
7. Analiza nagranego i zmontowanego materiału.
8. Zapisywanie materiału i udostępnianie. Prawo autorskie.
9. Zastosowanie filmu w pracy nauczyciela.


Sposób realizacjiDwumodułowe zajęcia warsztatowe z komentarzem teoretycznym.
I spotkanie - 28.10.2020 s.9
II spotkanie - 18.11.2020 s.9
Warunki ukończenia formyAktywne uczestnictwo w zajęciach.
UwagiUczestnicy proszeni są o przyniesienie na zajęcia urządzeń mobilnych typu smartfon, tablet. Prosimy o zabranie ładowarek i przygotowanie odpowiedniej ilości pamięci w swoim urządzeniu.
W razie zaostrzenia sytuacji pandemicznej zastrzega się możliwość zmiany terminu oraz formy zajęć ze stacjonarnej na zdalną.
Liczba godzin stacjonarnych8
KierownikIzabela Kaleta
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 126
Email kierownikaizabela.kaleta@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli