Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: nieograniczona


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyKS010
Nazwa formyProjekt ŚAMI w Chmurze. Konferencja informacyjna dla dyrektorów i administratorów szkół uczestniczących w VI edycji projektu
Rodzaj formyKonferencja
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Edukacja informatyczna i multimedialna
Poziom edukacyjny Szkoła podstawowa, Szkoła ponadpodstawowa
AdresatDyrektorzy i administratorzy szkół uczestniczących w projekcie.
Cel/cele formyZapoznanie z funkcjonalnością platformy elearningowej Office 365 oraz organizacją projektu.
Realizowane treści1. Dlaczego Office 365? Prezentacja funkcjonalności platformy e-learningowej niezbędnych do efektywnego nauczania na odległość.
2. Omówienie najważniejszych aplikacji usługi Office 365 Education:
- Outlook - komunikacja za pomocą poczty elektronicznej;
- OneDrive - wirtualny dysk;
- Teams - wirtualna klasa;
- OneNote i Class Notebook - wirtualny podręcznik;
- Forms - tworzenie ankiet i quizów.
3. Prezentacja sposobu i harmonogramu realizacji projektu.
Sposób realizacjiZajęcia prowadzone będą w formie webinarium z wykorzystaniem następujących metod:
– wykład: przedstawienie i omówienie określonych zagadnień, pojęć, problemów itp.;
– prezentacja, pokaz: przedstawienie przykładowych rozwiązań, prac wykonanych przez słuchaczy w trakcie ćwiczeń itp.;
– dyskusja mająca na celu wymianę poglądów i doświadczeń słuchaczy oraz prowadzącego.
Warunki ukończenia formyAktywny udział w zajęciach.
UwagiSzkolenie dostępne dla nauczycieli ze szkół, które zgłoszą swój udział w projekcie "Świętokrzyska Akademia Młodych Informatyków w Chmurze 2020/2021".
Liczba godzin e-learningowych2
KierownikAnna Trawka
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 140
Email kierownikaanna.trawka@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli