Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: 12


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyWS126
Nazwa formyWykorzystanie Platformy Teams w nauczaniu weterynaryjnych przedmiotów zawodowych
Rodzaj formyWarsztat
Obszar tematycznyEdukacja zawodowa i doradztwo edukacyjno-zawodowe
Poziom edukacyjny Szkoła ponadpodstawowa
AdresatNauczyciele przedmiotów zawodowych uczący w Technikum Weterynaryjnym w Kielcach.
Cel/cele formyRozwijanie kompetencji nauczycieli przedmiotów zawodowych, wsparcie narzędziowe i metodyczne w zakresie stosowania Platformy Teams w nauczaniu zdalnym.
Realizowane treści1. Lekcje online w nauczaniu weterynaryjnych przedmiotów zawodowych.
2. Organizacja zdalnego nauczania.
3. Narzędzia zdalnego nauczania - Platforma Teams.
4. Realizacja podstawy programowej w zdalnym nauczaniu weterynaryjnych przedmiotów zawodowych.
Sposób realizacjiWarsztat odbędzie się w Technikum Weterynaryjnym w Kielcach.
Warunki ukończenia formyAktywny udział w warsztatach.
Liczba godzin stacjonarnych4
KierownikKatarzyna Bracik-Knap
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 124
Email kierownikakatarzyna.bracik@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli