Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: nieograniczona


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyKMS015
Nazwa formyII Wojewódzki Konkurs z Języka Francuskiego dla uczniów szkół podstawowych – konferencja
Rodzaj formyKonferencja przedmiotowo-metodyczna
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Języki obce
Poziom edukacyjny Szkoła podstawowa
AdresatNauczyciele języka francuskiego szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego przygotowujący uczniów do udziału w II Wojewódzkim Konkursie z Języka Francuskiego.
Cel/cele formyAktualizacja wiedzy nauczycieli na temat prawnych, organizacyjnych i metodycznych aspektów konkursu z języka francuskiego. Wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli pracujących z uczniami uzdolnionymi i wykazującymi zainteresowania językiem francuskim.
Realizowane treści1. Zadania szkoły i nauczyciela wynikające z Regulaminu ogólnego konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2020/2021.
2. Regulamin przedmiotowy II Wojewódzkiego Konkursu z Języka Francuskiego.
3. Praca z uczniem zdolnym. Przykładowe zadania konkursowe.
4. Sieć samokształcenia i wymiany doświadczeń nauczycieli języka francuskiego − platforma e-learningowa.
5. Sprawy różne.

Sposób realizacjiKonferencja prowadzona będzie metodą wykładu online z uwzględnieniem dyskusji.
Warunki ukończenia formyAktywny udział w konferencji
UwagiKonferencja odbędzie się 29 października 2020 w godz. 16.00-19.00 z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams.
Liczba godzin e-learningowych4
KierownikAleksandra Potocka-Kuc
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 122
Email kierownikaaleksandra.kuc@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli