Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: nieograniczona


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyWS129
Nazwa formyNauczanie hybrydowe w edukacji zawodowej.
Rodzaj formyWarsztat
Obszar tematycznyEdukacja zawodowa i doradztwo edukacyjno-zawodowe
Poziom edukacyjny Szkoła ponadpodstawowa
AdresatNauczyciel przedmiotów zawodowych.
Cel/cele formyZapoznanie nauczycieli ze specyfiką nauczania hybrydowego.
Realizowane treści1. Tryb mieszany – to znaczy jaki?
2. Zalety edukacji hybrydowej.
3. Bieżąca komunikacja.
4. Przekazywanie wiedzy.
5. Sprawdzanie wiedzy.
6. Motywacja i kontrola.
Sposób realizacjiWarsztat
Warunki ukończenia formyUczestnictwo w zajęciach.
UwagiTermin zajęć: październik/listopad 2020r.

Zajęcia mogą odbyć się również w formie webinarium.
Liczba godzin stacjonarnych4
KierownikGrażyna Burtnik
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 133
Email kierownikagrazyna.burtnik@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli