Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: nieograniczona


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyWS128
Nazwa formyEwaluacja programu nauczania zawodu w świetle zmian w podstawie programowej kształcenia w zawodzie.
Rodzaj formyWarsztat
Obszar tematycznyEdukacja zawodowa i doradztwo edukacyjno-zawodowe
Poziom edukacyjny Szkoła ponadpodstawowa
AdresatNauczyciel przedmiotów zawodowych.
Cel/cele formywskazanie zawodowcom potrzeby ewaluacji i monitorowania programu nauczania zawodu, zapoznanie nauczycieli z metodami ewaluacji programu nauczania zawodu.
Realizowane treści1. Ewaluacja i monitorowanie jako proces.
3. Narzędzia służące do ewaluacji i monitorowania programu nauczania.
a) Kwestionariusze ewaluacji programu nauczania.
4. Analiza danych oraz interpretacja wyników.
5. Raport z ewaluacji.
Sposób realizacjiWarsztat.
Warunki ukończenia formyUczestnictwo.
UwagiTermin zajęć: maj/czerwiec 2021r.

Zajęcia mogą odbyć się również w formie webinarium.
Liczba godzin stacjonarnych4
KierownikGrażyna Burtnik
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 133
Email kierownikagrazyna.burtnik@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli