Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: 3


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyKE040
Nazwa formyWykorzystanie platformy e-podręczniki (MEN) w pracy ucznia, nauczyciela i rodzica – klasy I-III
Rodzaj formyKurs e-learningowy
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
Poziom edukacyjny Przedszkole, Szkoła podstawowa
AdresatNauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej.
Cel/cele formyDoskonalenie umiejętności metodycznych w zakresie wykorzystania bezpłatnej platformy E-podręczniki.
Realizowane treści1.Terminologia dotycząca e-podręczników w polskim prawie oświatowym oraz elementy charakteryzujące e-podręczniki.
2.Korzystanie z platformy E-podręczniki, w jaki sposób wykorzystać e-podręcznik w pracy z dziećmi w młodszym wieku szkolnym.
3.E-podręcznik w edukacji wczesnoszkolnej – budowa i funkcjonalności.
4.Przykłady wykorzystania e-podręcznika przez nauczyciela, ucznia i rodzica.
Sposób realizacjiKurs zrealizowany zostanie w trzech częściach.
6.11.2020 r. godz.14.00-I część: 2-godzinne webinarium, podczas którego uczestnicy zdobędą podstawową wiedzę czym jest bezpłatna platforma e-podręczniki i dlaczego warto ją wprowadzać na zajęciach przedszkolnych i w edukacji wczesnoszkolnej.
17.11.2020 r.Część II: 2-godzinne webinarium, podczas którego uczestnicy poznają etapy pracy na platformie oraz związane z tym działania nauczyciela i uczniów .
24.11. 2020 r.Część III: 2-godzinne forum dyskusyjne na platformie Moodle, podczas którego uczestnicy podzielą się swoimi doświadczeniami.
Terminy kolejnych części zostaną ustalone podczas pierwszego spotkania.
Warunki ukończenia formyAktywny udział w zajęciach
UwagiPlanowany termin kursu: listopad 2020 r.
Liczba godzin e-learningowych6
KierownikRenata Pela
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 133
Email kierownikarenata.pela@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli