Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: nieograniczona


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyWEB131
Nazwa formyWebinarium - Podstawy przedsiębiorczości - modernizacja treści kształcenia w zakresie przedsiębiorczości w świetle nowej podstawy programowej
Rodzaj formyWebinarium
Obszar tematycznyEdukacja zawodowa i doradztwo edukacyjno-zawodowe
Poziom edukacyjny Szkoła ponadpodstawowa
AdresatNauczyciele podstaw przedsiębiorczości i kształcenia zawodowego.
Cel/cele formyaktualizacja treści kształcenia w zakresie PP oraz nowej podstawy programowej.
Realizowane treści1. Przesłanki zmian w treściach kształcenia w zakresie przedsiębiorczości.
2. Kompetencje kluczowe w europejskim systemie edukacji a przedsiębiorczość.
3. Podział treści w PP.
4. Kompetentny nauczyciel-korelacje międzyprzedmiotowe.
Sposób realizacjiWebinarium
Platforma Office Teams
Dostęp ustalony po zgłoszeniu - Listopad / Grudzień 2020
Warunki ukończenia formyAktywność na zajęciach
Liczba godzin e-learningowych2
KierownikAneta Jaszewska
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 133
Email kierownikaaneta.jaszewska@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli