Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: 12


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyWS130
Nazwa formyWykorzystanie aplikacji Microsoft Forms do tworzenia testów online dla nauczycieli weterynaryjnych przedmiotów zawodowych
Rodzaj formyWarsztat
Obszar tematycznyEdukacja zawodowa i doradztwo edukacyjno-zawodowe
Poziom edukacyjny Szkoła ponadpodstawowa
AdresatNauczyciele przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych uczący w Technikum Weterynaryjnym w Kielcach.
Cel/cele formyZapoznanie z możliwymi funkcjonalnościami aplikacji Microsoft Forms do tworzenia testów online.
Realizowane treści1. Zastosowanie różnych typów zadań w teście online.
2. Ustawienia parametrów czasowych i innych.
3. Udostępnianie testu uczniom.
4. Sposób oceniania zadań zamkniętych i otwartych.
Sposób realizacjiWarsztat stacjonarny odbędzie się w Technikum Weterynaryjnym w Kielcach.
Warunki ukończenia formyUdział w warsztatach.
Liczba godzin stacjonarnych4
KierownikKatarzyna Bracik-Knap
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 124
Email kierownikakatarzyna.bracik@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli