Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: nieograniczona


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyWS131
Nazwa formyZajęcia online z wykorzystaniem Microsoft Teams
Rodzaj formyWarsztat
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Edukacja informatyczna i multimedialna
Poziom edukacyjny Szkoła ponadpodstawowa
AdresatNauczyciele różnych przedmiotów.
Cel/cele formyRozwijanie kompetencji cyfrowych nauczycieli.
Realizowane treści1. Ogólne informacje o zasobach usługi Office 365.
2. Elementy środowiska Microsoft Teams.
3. Tworzenie, zarządzanie i modyfikowanie zespołów klasowych.
4. Ogłoszenia i czat jako formy komunikowania się.
5. Wprowadzenie lekcji do kalendarza i zasady prowadzenia lekcji online.
6. Tworzenie i ocena zadań dla uczniów.
Sposób realizacjiWarsztaty prowadzone będą w pracowni komputerowej ZS nr 2, ul. Jagiellońska 90 w Kielcach.
Odbędą się 2 edycje zajęć: 21.10.2020 r. o godzinie 14.30 i 22.10.2020 o godzinie 14.30.
Warunki ukończenia formyAktywny udział w zajęciach.
UwagiZajęcia realizowane w ramach projektu "Szkoła Trenerów Procesu Wspomagania II".
Liczba godzin stacjonarnych4
KierownikBeata Prędota
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 133
Email kierownikabeata.predota@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli