Powrót do wyników

Brak wolnych miejsc na wybrane szkolenie.

Kod formyWEB135
Nazwa formyBibliotekarz w chmurze - praca z aplikacjami Dysk Google i Google Meet
Rodzaj formyWebinarium
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Biblioteka szkolna
Poziom edukacyjny Szkoła podstawowa, Szkoła ponadpodstawowa
AdresatNauczyciele bibliotekarze wszystkich typów szkół i placówek oświatowych.
Cel/cele formyZapoznanie z możliwościami wykorzystania aplikacji Dysk Google i Google Meet w pracy nauczyciela bibliotekarza.
Realizowane treści1. Poczta Gmail - instrukcja logowania.
2. Prezentacja możliwości aplikacji Dysk Google i aplikacji Google Meet.
3. Praca uczestników szkolenia w chmurze.
Sposób realizacjiSzkolenie będzie przeprowadzone w dwóch częściach:
1. Webinarium, w czasie którego omówione zostaną aplikacje Dysk Google i Google Meet (2 godz. dydaktyczne).
2. Praca na platformie Moodle, podczas której uczestnicy zajęć wykonają samodzielnie zadania (2 godz. dydaktyczne).
Warunki ukończenia formyObecność na webinarium, wykonanie zadań.
UwagiSzkolenie odbędzie się na platformie Office 365 Education Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Informacja o sposobie dołączania do szkolenia zostanie przekazana droga mailową.
Termin pierwszego spotkania: 26.11.2020 r., godz. 14.30-16.00.
Termin drugiego spotkania: 2.12.2020 r., godz. 14.30-16.00.
Liczba godzin e-learningowych4
KierownikAldona Pejas
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 118
Email kierownikaaldona.pejas@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli