Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: nieograniczona


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formySWS032
Nazwa formySieć współpracy i samokształcenia "IV Wojewódzki Konkurs z Języka Polskiego dla uczniów SP woj. świętokrzyskiego"
Rodzaj formySieć współpracy i samokształcenia
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Język polski
Poziom edukacyjny Szkoła podstawowa
AdresatPoloniści przygotowujący uczniów do IV Wojewódzkiego Konkursu z Języka Polskiego.
Cel/cele formyDostarczenie nauczycielom aktualnych informacji o prawno-organizacyjnych aspektach Konkursu. Wzbogacenie warsztatu metodycznego nauczycieli poprzez udostępnianie zasobów przydatnych w pracy z uczniem.
Realizowane treści1. Aspekty prawne i organizacyjne IV Wojewódzkiego Konkursu z Języka Polskiego dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego.
2. Zasoby przydatne w pracy z uczniem przygotowującym się do I (szkolnego) etapu Konkursu.
3. Zasoby przydatne w pracy z uczniem przygotowującym się do II (rejonowego) etapu Konkursu.
4. Zasoby przydatne w pracy z uczniem przygotowującym się do III (wojewódzkiego) etapu Konkursu.
5. Forum dyskusyjne "Praca z uczniem uzdolnionym humanistycznie).
6. Bank pomysłów na zadania konkursowe.
Sposób realizacjiZasoby sieci (opracowania, propozycje ćwiczeń, multimedia) są systematycznie zamieszczane na platformie Moodle ŚCDN, adekwatnie do terminów poszczególnych etapów Konkursu i wymagań przedmiotowych obowiązujących na każdym etapie. Stanowią pomoc w przygotowaniu ucznia - w formie stacjonarnej i zdalnej - do kolejnych eliminacji konkursowych. Forum dyskusyjne umożliwia bieżący kontakt z koordynatorem sieci - Przewodniczącą Wojewódzkiej Komisji Przedmiotowej.
Warunki ukończenia formyWysłanie zgłoszenia. Zalogowanie się na platformie Moodle w sieci po otrzymaniu od koordynatora klucza dostępu. Korzystanie z zasobów i funkcjonalności sieci, potwierdzone raportami aktywności na platformie.
Liczba godzin e-learningowych12
KierownikMałgorzata Jas
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 127
Email kierownikamalgorzata.jas@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli