Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: nieograniczona


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyWEB142
Nazwa formyCo zmieniła pandemia COVID-19 w edukacji i czujności onkologicznej społeczeństwa?
Rodzaj formyWebinarium
Obszar tematycznyOferta psychologiczno-pedagogiczna: Wychowanie. Opieka. Profilaktyka
Poziom edukacyjny Szkoła podstawowa, Szkoła ponadpodstawowa
AdresatPrzedstawiciele placówek realizujących projekt
Cel/cele formyPrzygotowanie uczestników do realizacji projketu
Realizowane treści1. Edukacja onkologiczna społeczeństwa a styl życia w czasie ograniczeń wynikających z zagrożenia epidemicznego.
2. Zdalna edukacja onkologiczna - sposoby realizacji.
Sposób realizacjiWebinarium odbędzie się na platformie MS Teams. Informacja o sposobie dołączenia do szkolenia zostanie przekazana drogą e-mailową dzień przed spotkaniem.
Warunki ukończenia formyUdział w spotkaniu.
Liczba godzin e-learningowych2
KierownikMarzanna Kostecka-Biskupska
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 119
Email kierownikamarzanna.kostecka@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli