Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: 1


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyWS085-4
Nazwa formy"Nakręć film"– filmowy warsztat twórczy – cz. 1 i cz. 2. Czwarta edycja
Rodzaj formyWarsztat
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Edukacja informatyczna i multimedialna
Poziom edukacyjny Przedszkole, Szkoła podstawowa, Szkoła ponadpodstawowa
AdresatWarsztaty skierowany do wszystkich nauczycieli chcących rozpocząć pracę z filmem i planujących włączyć zapis/obraz filmowy do swojego warsztatu pracy.
Cel/cele formyPoznanie języka filmu i nabycie umiejętności jego świadomego stosowania. Analiza możliwości zastosowania filmu w praktyce szkolnej.
Realizowane treści1. Język filmu – perspektywa w filmie, plany filmowe, montaż i dźwięk.
2. Ustawienia opcji filmowania w urządzeniu mobilnym.
3. Tworzenie scenariusza jednominutowego filmu – wprowadzenie do
storyboardingu. Rysowanie klatki storyboardingowej.
4. Wprawki filmowe z wykorzystaniem różnych perspektyw i planów filmowych.
5. Ćwiczenia montażu na zarejestrowanym materiale filmowym z wykorzystaniem
wybranych, darmowych edytorów wideo.
6. Dodawanie dźwięku, napisów, efektów filmowych. Tworzenie filmu.
7. Analiza nagranego i zmontowanego materiału.
8. Zapisywanie materiału i udostępnianie. Prawo autorskie.
9. Zastosowanie filmu w pracy nauczyciela.


Sposób realizacjiDwumodułowe zajęcia warsztatowe z komentarzem teoretycznym w formie webinarium na Platformie Teams
I spotkanie - 24.11.2020 15.00-18.00
II spotkanie - 08.12.2020 15.00-18.00
Warunki ukończenia formyAktywne uczestnictwo w zajęciach
UwagiUczestnicy proszeni są o przygotowanie urządzeń mobilnych typu smartfon, tablet z odpowiednią ilością pamięci w swoim urządzeniu.
Liczba godzin e-learningowych8
KierownikIzabela Kaleta
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 126
Email kierownikaizabela.kaleta@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli