Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: nieograniczona


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyWEB151
Nazwa formyEgzamin maturalny z fizyki 2020
Rodzaj formyWebinarium
Obszar tematycznyRozwój zawodowy i osobisty nauczyciela: Analiza wyników sprawdzianów/egzaminów zewnętrznych, w tym EWD
Poziom edukacyjny Szkoła ponadpodstawowa
AdresatNauczyciele fizyki w szkołach ponadpodstawowych.
Cel/cele formyAnaliza wyników matury 2020 z fizyki w województwie świętokrzyskim i kraju.
Realizowane treści1. Opis arkusza egzaminu maturalnego z fizyki.
2. Dane dotyczące populacji zdających w kraju i województwie świętokrzyskim.
3. Informacje dotyczące przebiegu egzaminu w kraju i województwie świętokrzyskim.
4. Podstawowe dane statystyczne: wyniki zdających i poziom wykonania zadań w województwie świętokrzyskim na tle kraju.
5. Analiza zadań maturalnych.
6. Wnioski i rekomendacje.
Sposób realizacjiSpotkanie z nauczycielami odbędzie w trybie online w dniu 26.11.2020 r. w godz. 16.00-19.00.
Link do spotkania zostanie przesłany na adresy mailowe zapisanych uczestników najpóźniej w dniu szkolenia.
Warunki ukończenia formyUczestnictwo w zajęciach online.
Liczba godzin e-learningowych4
KierownikBeata Prędota
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 133
Email kierownikabeata.predota@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli