Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: nieograniczona


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyWEB152
Nazwa formyNarzędzia wspierające zdalna pracę, tworzenie e-formularzy, e-ankiet, e-testów, e-sprawdzianów.
Rodzaj formyWebinarium
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Edukacja informatyczna i multimedialna
Poziom edukacyjny Przedszkole, Szkoła podstawowa, Szkoła ponadpodstawowa
AdresatNauczyciel-wychowawca, tworzący e-narzędzia pomocne w zdalnej pracy.
Cel/cele formyWarsztaty z zakresu korzystania z narzędzi do tworzenia formularzy, ankiet oraz sprawdzianów.
Realizowane treści1. Prezentacja najczęściej używanych narzędzi do tworzenia e-formularzy.
2. Przygotowanie testów w Teams przez Forms.
2. Tworzenie i udostępnianie sprawdzianów w testportal.pl
3. Sporządzanie testów w testy.gdynianka.pl
Sposób realizacjiWebinarium.
Warunki ukończenia formyUczestnictwo.
Liczba godzin e-learningowych2
KierownikAgnieszka Siwek
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 124
Email kierownikaagnieszka.siwek@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli