Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: nieograniczona


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyKE005-8
Nazwa formyNauczyciel i uczeń w sytuacji przedłużającego się stresu. Jak zachować spokój w sytuacji pandemii i zdalnej edukacji? Edycja 8.
Rodzaj formyKurs e-learningowy
Obszar tematycznyOferta psychologiczno-pedagogiczna: Wychowanie. Opieka. Profilaktyka
Poziom edukacyjny Przedszkole, Szkoła podstawowa, Szkoła ponadpodstawowa
AdresatZainteresowani tematyką wychowawcy, nauczyciele, pedagodzy i psycholodzy szkolni.
Cel/cele formyZwiększenie kompetencji nauczycieli do radzenia sobie jako istotnego czynnika rozwoju osobistego.
Realizowane treści1. Stres jako szczególny rodzaj kryzysu psychologicznego wywołanego pandemią koronawirusa oraz przedłużającą się izolacją społeczną.
2. Aktualna sytuacja emocjonalna dorosłych oraz dzieci na podstawie badań w przełożeniu na zdalną edukację.
3. Jak radzić sobie z napięciem związanym z przedłużającym się stresem – ćwiczenia.
4. Sposoby psychologicznego wspierania dzieci i młodzieży w czasie nauki zdalnej.
Sposób realizacjiPierwsza część szkolenia odbędzie się w formie webinarium na platformie MS Teams . Informacja o sposobie dołączenia do szkolenia zostanie przekazana drogą e-mailową na jeden dzień przed spotkaniem.
Druga część szkolenia związana będzie z wykonywaniem zadań na platformie e-learningowej Moodle: Godzina wychowawcza – jak zdalnie wspierać uczniów. Uczestnikom zajęć przesłana zostanie w przeddzień spotkania instrukcja logowania się do platformy.
Warunki ukończenia formyUczestnictwo w webinarium i zajęciach e-learningowych. Zabieranie głosu w dyskusji, wykonanie zaplanowanych zadań dla uczestników.
UwagiI część – 10.12.2020 r., godz. 15.00–17.15.
Webinarium: Nauczyciel i uczeń w sytuacji przedłużającego się stresu. Jak zachować spokój w sytuacji pandemii i zdalnej edukacji?
II część – 10.12.2020 r., godz. 17.30–18.10.
E-learning: Sposoby psychologicznego wspierania dzieci i młodzieży w czasie nauki zdalnej.
Liczba godzin e-learningowych4
KierownikAgnieszka Salwa
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 123
Email kierownikaagnieszka.salwa@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli