Powrót do wyszukiwarki

Kod Nazwa formy Rodzaj formy Liczba godzin Poziom edukacyjny Kierownik Cena (zł)
Przed SP Ppod
KBS003Metodyka zdalnego nauczania matematykiKurs blended learning12 XXJolanta Korba 
KBS004Blended learning na lekcjach matematyki z uczniami o różnym poziomie uzdolnień matematycznych Kurs blended learning12 X Jolanta Korba 
KBS006Wykorzystanie narzędzi IT na lekcjach muzyki – karaoke, nauka i zabawaKurs blended learning4 X Wiesław Nawrocki 
KBS007Kształcenie kompetencji kluczowych poprzez realizację interdyscyplinarnych projektów międzynarodowychKurs blended learning6 X Anna Sepioło 
KBS014Warsztaty dla zawodowców – komunikacja nauczyciel uczeń a nauka zawodu?Kurs blended learning4  XAneta Jaszewska 
KE003-1Na tropie zagadek – wirtualny escape room na lekcji matematykiKurs e-learningowy10 XXJolanta Korba 
KE003-2Na tropie zagadek – wirtualny escape room na lekcji matematykiKurs e-learningowy10 XXJolanta Korba 
KE003-3Na tropie zagadek – wirtualny escape room na lekcji matematykiKurs e-learningowy10 XXJolanta Korba 
KE004Myślę, więc gram. Gram, więc myślęKurs e-learningowy5 XXJolanta Korba 
KE006Metoda projektu w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnejKurs e-learningowy6XX Renata Pela 
KE009O krok przed egzaminem ósmoklasisty – jak zmotywować ucznia do powtórek przed egzaminem z języka polskiego?Kurs e-learningowy5 X Renata Janeczko 
KE011Moja skrzynia z narzędziami – narzędzia cyfrowe w metodyce zdalnego uczenia się języka polskiegoKurs e-learningowy4 XXIwona Gralec 
KE012-1„Zdalny narzędziownik” – Genial.lyKurs e-learningowy12XXXIwona Gralec 
KE012-2"Zdalny narzędziownik" - edycja IIKurs e-learningowy12XXXIwona Gralec 
KE013„Zdalny narzędziownik” – CanvaKurs e-learningowy10XXXIwona Gralec 
KE014„Zdalny narzędziownik” – BiteableKurs e-learningowy4XXXIwona Gralec 
KE020Sięgnij i zdobądź więcej – praca na platformie LearningAppsKurs e-learningowy4 X Joanna Wrońska 
KE021Sięgnij i zdobądź więcej – tablica wirtualna TrelloKurs e-learningowy4 X Grażyna Krupa 
KE022Formularz Forms w tworzeniu narzędzi diagnostycznych z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb uczniówKurs e-learningowy4 XXIwona Gralec 
KE023-1Ocena jako informacja zwrotna pomagająca w uczeniu sięKurs e-learningowy4 XXIwona Gralec 
KE023-2Ocena jako informacja zwrotna pomagająca w uczeniu się - edycja IIKurs e-learningowy4XXXIwona Gralec 
KE024Sięgnij i zdobądź więcej – prezentacje GoogleKurs e-learningowy4 X Wanda Bielec 
KE028-1Przed egzaminem ósmoklasisty – jak zmotywować ucznia do powtórek z matematyki?Kurs e-learningowy6 X Jolanta Korba 
KE028-2Przed egzaminem ósmoklasisty – jak zmotywować ucznia do powtórek z matematyki?Kurs e-learningowy6 X Jolanta Korba 
KE028-3Przed egzaminem ósmoklasisty – jak zmotywować ucznia do powtórek z matematyki?Kurs e-learningowy6 X Jolanta Korba 
KE031E-sprawdziany na lekcji matematykiKurs blended learning8 XXJolanta Korba 
KMS006"By nie znienawidził nauki ten, kto jej jeszcze nie umie kochać" – metody i techniki w pracy na lekcji języka polskiegoKonferencja przedmiotowo-metodyczna8 XXMałgorzata Ziomek 
KMS008Realizacja podstawy programowej z muzyki w szkole podstawowej w kontekście rozwoju kompetencji kluczowych uczniówKonferencja przedmiotowo-metodyczna2 X Wiesław Nawrocki 
KMS012Innowacje pedagogiczne w praktyce szkolnej w klasach I–IIIKonferencja przedmiotowo-metodyczna2 X Wanda Bielec 
KS005Analiza nauki zdalnej i jej efektów w roku szkolnym 2019/2020Konferencja4 XXBeata Prędota 
KWSP004Wspomaganie rozwoju szkoły, jako organizacji uczącej sięKompleksowe wspomaganie szkół i placówek30 X Jolanta Korba 
LO001Lekcje otwarte dla nauczycieli doradztwa zawodowego szkół podstawowychLekcje otwarte5 X Aneta Drypa 
LO002Lekcje otwarte metodyczne – doradztwo zawodowe, korelacja międzyprzedmiotowaLekcje otwarte2 X Aneta Drypa 
LO003Matematyczne Stacje Badawcze na lekcji matematykiLekcje otwarte4 XXJolanta Korba 
LO004Różni, czy tacy sami tylko żyjący w innych czasach?- wiersze K.K. BaczyńskiegoLekcje otwarte2 XXMałgorzata Ziomek 
RPP008Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów na wszystkich przedmiotach szkolnychRada pedagogiczna4 X Jolanta Korba 
RPP017Najważniejsze 5 minut – jak wzbudzić ciekawość na początku lekcjiRada pedagogiczna4 XXIwona Gralec 
RPP022Diagnoza potrzeb rozwojowych szkoły Webinarium3 X Jolanta Korba 
SIS002Spotkanie informacyjne dotyczące zakresu współpracy nauczycieli matematyki z nauczycielem doradcą metodycznym matematyki – powiat starachowickiSpotkanie informacyjne2 X Anna Wójcik 
SIS003Spotkanie informacyjne dotyczące zakresu współpracy nauczycieli matematyki z nauczycielem doradcą metodycznym matematyki - powiat koneckiSpotkanie informacyjne3 XXJolanta Korba 
SIS005Spotkanie informacyjne dotyczące zakresu współpracy nauczycieli matematyki z nauczycielem doradcą metodycznym matematyki – powiat starachowickiSpotkanie informacyjne2  XAnna Wójcik 
SIS006Spotkanie informacyjne dotyczące zakresu współpracy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej z nauczycielem doradcą metodycznymSpotkanie informacyjne4 X Renata Pela 
SWS001Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli języka polskiego szkół ponadpodstawowych "Polonista w sieci 2"Sieć współpracy i samokształcenia35  XMałgorzata Ziomek 
SWS004Sieć współpracy i samokształcenia „Awansuję, współpracuję”Sieć współpracy i samokształcenia28XXXLidia Obarzanek-Januszewska 
SWS006Sieć Kreatywnych Nauczycieli Wychowania FizycznegoSieć współpracy i samokształcenia28 X Agnieszka Wawrzkiewicz 
SWS009Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli języka angielskiego z powiatu starachowickiego i skarżyskiegoSieć współpracy i samokształcenia12 X Anna Sepioło 
SWS012Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli przedmiotów zawodowych szkół ponadpodstawowych "Finansiści i hotelarze"Sieć współpracy i samokształcenia16  XAneta Jaszewska 
SWS014"Nauczyciele Matematyki z Pasją" – sieć współpracy dla nauczycieli matematyki z powiatu jędrzejowskiego i włoszczowskiegoSieć współpracy i samokształcenia6 X Anna Beza 
SWS015Sieć współpracy nauczycieli fizyki z powiatu jędrzejowskiego i włoszczowskiegoSieć współpracy i samokształcenia6 X Anna Beza 
SWS017Matematyczna Akademia KreatywnościSieć współpracy i samokształcenia24 X Jolanta Korba 
SWS019Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli matematyki szkół podstawowych – powiat starachowickiSieć współpracy i samokształcenia20 X Anna Wójcik 
SWS020Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli matematyki szkół ponadpodstwowych – powiat starachowickiSieć współpracy i samokształcenia20  XAnna Wójcik 
SWS027E-lementarz nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej powiatu skarżyskiego i starachowickiegoSieć współpracy i samokształcenia10 X Renata Pela 
WEB004Uczeń samodzielny – rozwijanie odpowiedzialności za własny rozwój w oparciu o ocenianie kształtująceWebinarium4 X Anna Sepioło 
WEB005Jak zaktywizować uczniów podczas pracy zdalnej?Webinarium4  XMałgorzata Ziomek 
WEB006Po co nam e-podręczniki?Webinarium4 XXMałgorzata Ziomek 
WEB012Metody i formy pracy zdalnej na zajęciach muzykiWebinarium2 X Wiesław Nawrocki 
WEB013Praktycznie, to jest OK, czyli ocenianie kształtujące w klasach młodszychWebinarium3 X Wanda Bielec 
WEB015Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanegoWebinarium2XXXLidia Obarzanek-Januszewska 
WEB016Awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowegoWebinarium2XXXLidia Obarzanek-Januszewska 
WEB017Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanegoWebinarium2XXXLidia Obarzanek-Januszewska 
WEB018-11001 sposobów na lekcje online – zbiór najciekawszych narzędzi – I edycjaWebinarium2 XXAnna Wójcik 
WEB018-21001 sposobów na lekcje online – zbiór najciekawszych narzędzi – II edycjaWebinarium2 XXAnna Wójcik 
WEB019-1Padlet jako narzędzie w pracy nauczyciela – I edycjaWebinarium2 XXAnna Wójcik 
WEB019-2Padlet jako narzędzie w pracy nauczyciela – II edycjaWebinarium2 XXAnna Wójcik 
WEB022Aktywność fizyczna jedną z dróg do wyboru przyszłego zawoduWebinarium4 X Agnieszka Wawrzkiewicz 
WEB023Ćwiczenia śródlekcyjne jako ważny element profilaktyki na poziomie klas młodszychWebinarium4 X Agnieszka Wawrzkiewicz 
WEB024Wykorzystanie TIK na lekcjach wychowania fizycznegoWebinarium4 X Agnieszka Wawrzkiewicz 
WEB025Rozwijanie kompetencji kluczowych – szkoła podstawowa (wychowanie fizyczne i doradztwo zawodowe)Webinarium4 X Aneta Drypa 
WEB026Rozwijanie kompetencji kluczowych w szkołach ponadpodstawowychWebinarium4  XAneta Drypa 
WEB027Doradztwo zawodowe w szkole podstawowej – korelacja międzyprzedmiotowaWebinarium4 X Aneta Drypa 
WEB028"Padlet" w pracy doradcy zawodowegoWebinarium4 X Aneta Drypa 
WEB033Projekt matematyczny z wykorzystaniem edukacyjnych zasobów internetowychWebinarium4 XXJolanta Korba 
WEB034Metodyka zdalnego nauczania fizykiWebinarium4 XXBeata Prędota 
WEB035Webinarium dla zawodowców – Jak pomóc uczniowi zdać egzamin zawodowy?Webinarium2  XAneta Jaszewska 
WEB038Rozwijanie kompetencji kluczowych – szkoła podstawowa (wychowanie fizyczne i doradztwo zawodowe)Webinarium4 X Agnieszka Wawrzkiewicz 
WEB039Nowatorskie metody nauczania w edukacji wczesnoszkolnejWebinarium2 X Joanna Wrońska 
WEB040Praktycznie, to jest OK, czyli ocenianie kształtujące w klasach młodszychWebinarium2 X Joanna Wrońska 
WEB041Magia matematyki. Rozmowy o rozbudzaniu ciekawości poznawczej uczniówWebinarium3XX Renata Pela 
WEB042Nowatorskie metody nauczania w edukacji wczesnoszkolnejWebinarium2 X Wanda Bielec 
WEB043Nowatorskie metody nauczania w edukacji wczesnoszkolnejWebinarium2 X Grażyna Krupa 
WEB045Praktycznie, to jest OK, czyli ocenianie kształtujące w klasach młodszychWebinarium2 X Grażyna Krupa 
WEB046Diagnoza szkoły w zakresie wyposażenia i wykorzystywania technologii cyfrowych-SELFIEWebinarium3 XXAnna Sepioło 
WS001Innowacja pedagogiczna na lekcjach matematykiWarsztat4 XXAnna Wójcik 
WS002Innowacja pedagogiczna w szkoleWarsztat4 X Anna Wójcik 
WS003Rozwijanie kompetencji kluczowych na zajęciach wychowania fizycznegoWarsztat4 X Agnieszka Wawrzkiewicz 
WS004ABC skoków lekkoatletycznych (skok w dal, skok wzwyż)Warsztat4 X Agnieszka Wawrzkiewicz 
WS005Technika i metodyka nauczania rzutów lekkoatletycznych (pchnięcie kulą i rzut oszczepem)Warsztat4 X Agnieszka Wawrzkiewicz 
WS006Ćwiczenia ogólnorozwojowe z wykorzystaniem płotków lekkoatletycznychWarsztat4 X Agnieszka Wawrzkiewicz 
WS007Miniolimpiada sportowa klas trzecich w szkołach podstawowych na terenie gminy StaszówWarsztat4 X Agnieszka Wawrzkiewicz 
WS008Drużynowe zawody lekkoatletyczne dla klas I–III w powiecie staszowskim i sandomierskimWarsztat4 X Agnieszka Wawrzkiewicz 
WS021Wykorzystanie e-zasobów w nauczaniu fizyki w szkole podstawowejWarsztat4 X Beata Prędota 
WS022Eksperyment i doświadczenie na lekcjach fizykiWarsztat4 XXBeata Prędota 
WS023Wszystko jest energiąWarsztat4 XXBeata Prędota 
WS024Wykorzystanie e-zasobów w nauczaniu fizyki w szkole ponadpodstawowejWarsztat4  XBeata Prędota 
WS042Myślę, więc gram. Gram, więc myślęWarsztat4 XXJolanta Korba 
WS046Spacer edukacyjny drogą do sukcesu zawodowego nauczycieliWarsztat4 X Aneta Drypa 
WS047Ewaluacja w doradztwie zawodowym i pracy doradcyWarsztat4 X Aneta Drypa 
WS048Modyfikacja programów nauczania na potrzeby własnej pracyWarsztat4 X Aneta Drypa 
WS071Bum bum rurki jako narzędzie w edukacji muzycznejWarsztat4 X Wiesław Nawrocki 
WS072Praktyczne sposoby na aktywną pracę z uczniami przy użyciu TIK. Odkurz swoją tablicę multimedialnąWarsztat3XX Renata Pela 
WS073Przedstaw swoje działania edukacyjne z pomysłem. Multimedialna prezentacja treściWarsztat4 X Renata Pela 
WS074Aktywny uczeń, czyli co zrobić, aby uczniowie klas młodszych chcieli się uczyćWarsztat4 X Renata Pela 
WS075Formularz Forms w tworzeniu narzędzi diagnostycznych z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb uczniówWarsztat4 XXIwona Gralec 
WS076Bibułowe inspiracje wokół polskich tradycji świątecznych – WielkanocWarsztat4XX Joanna Wrońska 
WS077Uczę bez stopni w klasach młodszychWarsztat8 X Renata Pela 
WS078Bibułowe inspiracje wokół polskich tradycji świątecznych – Boże NarodzenieWarsztat4XX Joanna Wrońska 
WS080"Design thinking", czyli projektowanie rozwiązań dla edukacjiWarsztat9 X Renata Pela 
WS081Klub Twórczego Nauczyciela Warsztat4XX Renata Pela 
WS082Lekcja muzyki w pracowni komputerowejWarsztat4 X Wiesław Nawrocki 
WS084Kształcenie krytycznego myślenie w czasie omawiania lekturWarsztat4 XXIwona Gralec 
WS087Rozwijanie umiejętności geometrycznych i wyobraźni przestrzennej uczniów w szkole podstawowejWarsztat4 X Jolanta Korba 
WS103Rozwijanie umiejętności geometrycznych i wyobraźni przestrzennej uczniów w szkole podstawowejWarsztat4 X Anna Beza 
WS104Rozwijanie umiejętności geometrycznych i wyobraźni przestrzennej uczniów w szkole podstawowejWarsztat4 X Anna Wójcik 
WS105Matematyczny Escape RoomWarsztat4 XXJolanta Korba 
WS106Modyfikacja programu nauczania zawodu technolog robót wykończeniowych w szkole branżowej I stopnia. Warsztat4  XGrażyna Burtnik 
WS107Ewaluacja programu nauczania zawodu dla 5-letniego technikum budownictwa po I roku kształcenia - podstawa programowa 2019. Warsztat4  XGrażyna Burtnik 

Powrót do wyszukiwarki


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli