Powrót do wyszukiwarki

Kod Nazwa formy Rodzaj formy Liczba godzin Poziom edukacyjny Kierownik Cena (zł)
Przed SP Ppod
KBP008Multimedia w nauczaniu języka angielskiegoKurs blended learning20XXXIzabela Krzak-Borkowska 
KBP011Konwersatorium: Mówimy po angielskuKurs blended learning180XXXEwa Witczyńska603
KBP012Metoda projektu w szkole podstawowej jako przykład efektywnego nauczania/uczenia się uczniów i rozwijania kompetencji kluczowychKurs blended learning16 XXMałgorzata Grzegorczyk71
KBS007Kształcenie kompetencji kluczowych poprzez realizację interdyscyplinarnych projektów międzynarodowychKurs blended learning6 X Anna Sepioło 
KBS011Uczeń z zespołem Aspergera – wspieranie i metody pracy. Akademia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych. Warsztat 2.Kurs blended learning5XXXIzabela Juszkiewicz 
KBS012Szkolne Inkubatory Dwujęzyczności w projekcie Nauczanie DwujęzyczneKurs blended learning16XXXIzabela Krzak-Borkowska 
KBS013Tworzenie projektów współfinansowanych z funduszy europejskich Kurs blended learning10XXXAnna Przeorska 
KBS018-1Inny nie znaczy obcy. Uczeń (z) i (w) środowisku wielokulturowym. Część 1.Kurs blended learning10XX Maria Bednarska 
KBS018-2Inny nie znaczy obcy. Uczeń (z) i (w) środowisku wielokulturowym. Część 2.Kurs blended learning6XX Maria Bednarska 
KBS020 E-learning - nauczanie zdalne w praktyce szkolnej.Kurs blended learning6 X Renata Pela 
KDP001"Trudny" rodzic. Jak efektywnie współpracować z rodzicem i chronić siebie?Kurs doskonalący6XXXAgnieszka Salwa41
KDP016Kształcenie specjalne oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczna w aspekcie formalnym i praktycznymKurs doskonalący8XXXKatarzyna Malicka45
KDP017Rozwój i awans zawodowy nauczycieli stażystówKurs doskonalący6XXXKatarzyna Malicka38
KDP018Rozwój i awans zawodowy nauczycieli kontraktowychKurs doskonalący6XXXKatarzyna Malicka38
KDP019Rozwój i awans zawodowy nauczycieli mianowanychKurs doskonalący6XXXKatarzyna Malicka38
KDP020Opiekun stażu nauczyciela stażysty lub nauczyciela kontraktowegoKurs doskonalący6XXXKatarzyna Malicka38
KDP022Interwencja w sytuacji podejrzenia krzywdzenia dzieckaKurs doskonalący8XXXMarzanna Kostecka-Biskupska195
KDP023Warsztat rozwoju osobistego nauczycielaKurs doskonalący8XXXMarzanna Kostecka-Biskupska95
KDP024Jak przygotować i poprowadzić dobrą wywiadówkę?Kurs doskonalący8 XXMarzanna Kostecka-Biskupska45
KDP025Kurs przygotowujący do egzaminu Cambridge FCEKurs doskonalący120XXXIzabela Krzak-Borkowska408
KDP027Nordic walking – spacer po zdrowieKurs doskonalący5XXXTomasz Kościak 
KDP030Akademia Sportów ZimowychKurs doskonalący10XXXTomasz Kościak 
KE003-4Na tropie zagadek – wirtualny escape room na lekcji matematykiKurs e-learningowy10XXXJolanta Korba 
KE005-7Nauczyciel i uczeń w sytuacji przedłużającego się stresu. Jak zachować spokój w sytuacji pandemii i zdalnej edukacji? Edycja 7.Kurs e-learningowy4XXXAgnieszka Salwa 
KE005-8Nauczyciel i uczeń w sytuacji przedłużającego się stresu. Jak zachować spokój w sytuacji pandemii i zdalnej edukacji? Edycja 8.Kurs e-learningowy4XXXAgnieszka Salwa 
KE007Narzędzia wspierające zdalna pracę. Kurs e-learningowy4XXXAgnieszka Siwek 
KE010SAD – Start Aktywnego DyrektoraKurs e-learningowy40XXXKatarzyna Malicka 
KE011-2Moja skrzynia z narzędziami – narzędzia cyfrowe w metodyce zdalnego uczenia się języka polskiego- edycja IIKurs e-learningowy4 XXIwona Gralec 
KE012-1„Zdalny narzędziownik” – Genial.lyKurs e-learningowy12XXXIwona Gralec 
KE012-2"Zdalny narzędziownik" - edycja IIKurs e-learningowy12XXXIwona Gralec 
KE012-3"Zdalny narzędziownik" - Genial.ly - edycja IIIKurs e-learningowy12XXXIwona Gralec 
KE012-4"Zdalny narzędziownik" - Genial.ly - edycja IVKurs e-learningowy12XXXIwona Gralec 
KE013-1„Zdalny narzędziownik” – CanvaKurs e-learningowy10XXXIwona Gralec 
KE013-2„Zdalny narzędziownik” – Canva - edycja IIKurs e-learningowy10 XXIwona Gralec 
KE014-1„Zdalny narzędziownik” – BiteableKurs e-learningowy4XXXIwona Gralec 
KE014-2„Zdalny narzędziownik” – Biteable - edycja IIKurs e-learningowy4XXXIwona Gralec 
KE015Zintegrowane treści edukacyjne – metodyka zdalnego nauczania, wykorzystanie narzędzi TIK w pracy nauczyciela Kurs e-learningowy6 XXIzabela Juszkiewicz 
KE016Tworzenie projektów współfinansowanych z funduszy europejskich Kurs e-learningowy10XXXAnna Przeorska 
KE018Kompetencje kluczowe w szkole STEP BY STEPKurs e-learningowy35 XXMałgorzata Jas 
KE019Modyfikacja programów nauczaniaKurs e-learningowy4 XXMałgorzata Grzegorczyk 
KE023-2Ocena jako informacja zwrotna pomagająca w uczeniu się - edycja IIKurs e-learningowy4XXXIwona Gralec 
KE030To Ja, Człowiek - układ mięśniowy i szkieletowy - zajęcia e-learningoweKurs e-learningowy2XX Katarzyna Bracik-Knap 
KE036 Metodyka zdalnego nauczania przedmiotów zawodowych. Kurs e-learningowy4  XGrażyna Burtnik 
KE039Kształcenie specjalne oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczna w aspekcie formalnym i praktycznym. Webinar dla nauczycieli szkół ogólnodostępnych.Kurs e-learningowy8XXXKatarzyna Malicka 
KE045Recepta na zdalne nauczanie – platforma e-podręcznikiKurs e-learningowy8  XAnna Wójcik 
KE047Quizizz na lekcji matematyki Kurs e-learningowy4 XXJolanta Korba 
KE047-2Quizizz na lekcji matematyki Kurs e-learningowy4 XXJolanta Korba 
KE048Vademecum nauczyciela matematyki. Egzamin maturalny w roku 2021Kurs e-learningowy6  XJolanta Korba 
KE051"Zdalny narzędziownik"- NearpodKurs e-learningowy15 XXIwona Gralec 
KE053-1Kształcenie krytycznego myślenie w czasie omawiania lektur - edycja IKurs e-learningowy4XXXIwona Gralec 
KE054Multimedia w nauczaniu języka angielskiegoKurs e-learningowy20XXXIzabela Krzak-Borkowska10
KMS011II Wojewódzki Konkurs z Języka Rosyjskiego dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiegoKonferencja przedmiotowo-metodyczna2 X Bożena Majchrzyk 
KS006Razem w drodze po zdrowie. Szkoła promująca zalecenia „Europejskiego kodeksu walki z rakiem” Konferencja3 XXMarzanna Kostecka-Biskupska 
KS008-1Konferencja AGORA Dyrektora "Jesienne spotkania z prawem oświatowym" Edycja 1. – KielceKonferencja4XXXKatarzyna Malicka 
KS008-2Konferencje AGORA Dyrektora "Jesienne spotkania z prawem oświatowym" Edycja 2.Konferencja4XXXKatarzyna Malicka 
KS008-3Konferencje AGORA Dyrektora "Jesienne spotkania z prawem oświatowym" Edycja 3.Konferencja4XXXKatarzyna Malicka 
KS010Projekt ŚAMI w Chmurze. Konferencja informacyjna dla dyrektorów i administratorów szkół uczestniczących w VI edycji projektuKonferencja2 XXAnna Trawka 
KWSP001Wspomaganie szkoły w procesie podnoszenia efektywności kształcenia, Szkoła Podstawowa w KłuckuKompleksowe wspomaganie szkół i placówek20 X Aleksandra Potocka-Kuc 
KWSP002Wspomaganie szkoły w procesie podnoszenia efektywności kształcenia – Szkoła Podstawowa w RogowicachKompleksowe wspomaganie szkół i placówek20 X Aleksandra Potocka-Kuc 
KWSP003-1CLILowa szkoła XXI w – wspomaganie szkół i placówek realizujących edukację dwujęzyczną w projekcie Nauczanie DwujęzyczneKompleksowe wspomaganie szkół i placówek20XXXIzabela Krzak-Borkowska 
KWSP004Wspomaganie rozwoju szkoły, jako organizacji uczącej sięKompleksowe wspomaganie szkół i placówek30 X Jolanta Korba 
KWSP006Wspomaganie szkoły w zakresie kompetencji cyfrowychKompleksowe wspomaganie szkół i placówek20  XBeata Prędota 
KWSP008Wspomaganie rozwoju szkoły, jako organizacji uczącej sięKompleksowe wspomaganie szkół i placówek30  XAnna Wójcik 
LO004Różni, czy tacy sami tylko żyjący w innych czasach?- wiersze K.K. BaczyńskiegoLekcje otwarte2 XXMałgorzata Ziomek 
PS009Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych. Aspekt prawny, praktyczny i psychologicznyProjekt44XXXMałgorzata Jas 
PS010Akademia Metodyczna Zdalnego Nauczania. DyrektorzyProjekt42XXXMałgorzata Jas 
PS013Projekt: Zd@lny Nauczyciel – Zd@lny FizykProjekt48 XXMałgorzata Grzegorczyk 
PS014Szkoła Off Road – relacje w szkole. ProjektProjekt36 XXIzabela Juszkiewicz 
RPP001Programy we współpracy międzynarodowej dla edukacji przedszkolnej i szkolnej. Nowe rozdanie.Rada pedagogiczna4XXXMaria Bednarska 
RPP004Wykorzystanie mediacji i negocjacji w rozwiązywaniu konfliktów w szkoleRada pedagogiczna4 XXAgnieszka Siwek 
RPP005Interpretacja orzeczeń i opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, praca z uczniem oraz dokumentowanieRada pedagogiczna4XXXIzabela Juszkiewicz 
RPP006Organizacja doradztwa zawodowego w szkole – od programu do ewaluacji, zadania dla nauczycieliRada pedagogiczna4 XXIzabela Juszkiewicz 
RPP009Wypalenie zawodowe nauczycieli – jak dbać o zdrowie psychiczne w szkole?Rada pedagogiczna4XXXMarzanna Kostecka-Biskupska 
RPP010Profilaktyka agresji i przemocyRada pedagogiczna4 XXMarzanna Kostecka-Biskupska 
RPP012Jak efektywnie uczyć?Rada pedagogiczna4 XXAneta Bródka 
RPP013Uczenie się we współpracy – zadania do pracy w grupachRada pedagogiczna4 XXAneta Bródka 
RPP018Projekt ŚAMI - Zdalne nauczanie w szkole z wykorzystaniem platformy Office 365 EducationRada pedagogiczna2 XXAnna Trawka 
RPP020Wspomaganie szkoły w zakresie kompetencji cyfrowychRada pedagogiczna3  XBeata Prędota 
RPP022Diagnoza potrzeb rozwojowych szkoły Webinarium3 X Jolanta Korba 
RPP025Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów na wszystkich przedmiotach szkolnychRada pedagogiczna4XX Jolanta Korba 
SIS001Dyrektor placówki i jego zadania w zakresie organizacji i zarządzania projektem we współpracy międzynarodowejSpotkanie informacyjne4XXXMaria Bednarska 
SIS003Spotkanie informacyjne dotyczące zakresu współpracy nauczycieli matematyki z nauczycielem doradcą metodycznym matematyki - powiat koneckiSpotkanie informacyjne3 XXJolanta Korba 
SIS006Spotkanie informacyjne dotyczące zakresu współpracy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej z nauczycielem doradcą metodycznymSpotkanie informacyjne4 X Renata Pela 
SS002Świętokrzyski Kongres Dwujęzyczności – wydarzenie inaugurujące kolejną edycję projektu Nauczanie DwujęzyczneWebinarium5XXXIzabela Krzak-Borkowska 
SS003Jak wykorzystać wyniki egzaminu ósmoklasisty w pracy szkoły?Seminarium4 X Aneta Bródka 
SS004Prace domowe w mojej szkoleSeminarium4 XXAneta Bródka 
SS005-1Rola dyrektora szkoły we wspieraniu efektywnego nauczania w szkole. Część ISeminarium4 XXAneta Bródka 
SS005-2Rola dyrektora szkoły we wspieraniu efektywnego nauczania w szkole. Część IISeminarium4 XXAneta Bródka 
SS006-1Identyfikacja symptomów krzywdzenia dzieci. Część I. Rodzaje i formy krzywdzeniaSeminarium4XXXAgnieszka Salwa 
SS006-2Identyfikacja symptomów krzywdzenia dzieci. Część II. Ujawnianie przez dziecko przemocy w rodzinieSeminarium4XXXAgnieszka Salwa 
SS007Kiedy ból przynosi ulgę Seminarium4 XXMarzanna Kostecka-Biskupska 
SS008Problematyka samookaleczeń w kontekście zdrowia psychicznego dzieci i młodzieżySeminarium4 XXMarzanna Kostecka-Biskupska 
SS009Zanim będzie za późno – przemoc seksualna wobec dzieciSeminarium4 XXMarzanna Kostecka-Biskupska 
SS010Współpraca z rodzicamiSeminarium4XXXMarzanna Kostecka-Biskupska 
SS011Bezpieczni – agresja i przemoc w szkoleSeminarium4 XXMarzanna Kostecka-Biskupska 
SWS003Godzina wychowawcza – jak zdalnie wspierać uczniów? Sieć współpracy i samokształceniaSieć współpracy i samokształcenia24 XXAgnieszka Salwa 
SWS007Dwujęzycznie zakręceni Sieć współpracy i samokształcenia10XXXEwa Witczyńska 
SWS011Świętokrzyska Sieć Współpracy Doradców Edukacyjno-ZawodowychSieć współpracy i samokształcenia16XXXIzabela Juszkiewicz 
SWS021Sieć współpracy i samokształcenia "Aktywna tablica"Sieć współpracy i samokształcenia8XXXTomasz Sokołowski 
SWS029II Wojewódzki Konkurs z Fizyki dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiegoSieć współpracy i samokształcenia12 X Małgorzata Grzegorczyk 
SWS030Meandry prawa. Sieć współpracy i samokształcenia kadry kierowniczej oświatySieć współpracy i samokształcenia20XXXMałgorzata Jas 
SWS034Sieć współpracy i samokształcenia-II Wojewódzki Konkurs z Języka Rosyjskiego dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2020/2021Sieć współpracy i samokształcenia10 X Bożena Majchrzyk 
WEB005-1Jak zaktywizować uczniów podczas pracy zdalnej?Webinarium4  XMałgorzata Ziomek 
WEB007-10Projekt ŚAMI w Chmurze - Wprowadzenie do usługi Office 365. Tworzenie zespołów i komunikacja w TEAMS - Moduł 1- grupa C4Webinarium4 XXAnna Trawka 
WEB007-2Projekt ŚAMI w Chmurze - Wprowadzenie do usługi Office 365. Tworzenie zespołów i komunikacja w TEAMS - Moduł 1- grupa A2Webinarium4 XXAnna Trawka 
WEB007-3Projekt ŚAMI w Chmurze - Wprowadzenie do usługi Office 365. Tworzenie zespołów i komunikacja w TEAMS - Moduł 1- grupa A3Webinarium4 XXAnna Trawka 
WEB007-4Projekt ŚAMI w Chmurze - Wprowadzenie do usługi Office 365. Tworzenie zespołów i komunikacja w TEAMS - Moduł 1- grupa A4Webinarium4 XXAnna Trawka 
WEB007-5Projekt ŚAMI w Chmurze - Wprowadzenie do usługi Office 365. Tworzenie zespołów i komunikacja w TEAMS - Moduł 1- grupa B1Webinarium4 XXAnna Trawka 
WEB007-6Projekt ŚAMI w Chmurze - Wprowadzenie do usługi Office 365. Tworzenie zespołów i komunikacja w TEAMS - Moduł 1- grupa B2Webinarium4 XXAnna Trawka 
WEB007-7Projekt ŚAMI w Chmurze - Wprowadzenie do usługi Office 365. Tworzenie zespołów i komunikacja w TEAMS - Moduł 1- grupa C1Webinarium4 XXAnna Trawka 
WEB007-8Projekt ŚAMI w Chmurze - Wprowadzenie do usługi Office 365. Tworzenie zespołów i komunikacja w TEAMS - Moduł 1- grupa C2Webinarium4 XXAnna Trawka 
WEB007-9Projekt ŚAMI w Chmurze - Wprowadzenie do usługi Office 365. Tworzenie zespołów i komunikacja w TEAMS - Moduł 1- grupa C3Webinarium4 XXAnna Trawka 
WEB008-1Projekt ŚAMI w Chmurze - Praca z aplikacjami Outlook, OneDrive, OneNote - Moduł 2 - Grupa A1Webinarium4 XXAnna Trawka 
WEB008-10Projekt ŚAMI w Chmurze - Praca z aplikacjami Outlook, OneDrive, OneNote - Moduł 2 - Grupa C4Webinarium4 XXAnna Trawka 
WEB008-2Projekt ŚAMI w Chmurze - Praca z aplikacjami Outlook, OneDrive, OneNote - Moduł 2 - Grupa A2Webinarium4 XXAnna Trawka 
WEB008-3Projekt ŚAMI w Chmurze - Praca z aplikacjami Outlook, OneDrive, OneNote - Moduł 2 - Grupa A3Webinarium4 XXAnna Trawka 
WEB008-4Projekt ŚAMI w Chmurze - Praca z aplikacjami Outlook, OneDrive, OneNote - Moduł 2 - Grupa A4Webinarium4 XXAnna Trawka 
WEB008-5Projekt ŚAMI w Chmurze - Praca z aplikacjami Outlook, OneDrive, OneNote - Moduł 2 - Grupa B1Webinarium4 XXAnna Trawka 
WEB008-6Projekt ŚAMI w Chmurze - Praca z aplikacjami Outlook, OneDrive, OneNote - Moduł 2 - Grupa B2Webinarium4 XXAnna Trawka 
WEB008-7Projekt ŚAMI w Chmurze - Praca z aplikacjami Outlook, OneDrive, OneNote - Moduł 2 - Grupa C1Webinarium4 XXAnna Trawka 
WEB008-8Projekt ŚAMI w Chmurze - Praca z aplikacjami Outlook, OneDrive, OneNote - Moduł 2 - Grupa C2Webinarium4 XXAnna Trawka 
WEB008-9Projekt ŚAMI w Chmurze - Praca z aplikacjami Outlook, OneDrive, OneNote - Moduł 2 - Grupa C3Webinarium4 XXAnna Trawka 
WEB009-1Projekt ŚAMI w Chmurze - Tworzenie zasobów dydaktycznych oraz zadań w Teams - Moduł 3 - Grupa A1Webinarium4 XXAnna Trawka 
WEB009-10Projekt ŚAMI w Chmurze - Tworzenie zasobów dydaktycznych oraz zadań w Teams - Moduł 3 - Grupa C4Webinarium4 XXAnna Trawka 
WEB009-3Projekt ŚAMI w Chmurze - Tworzenie zasobów dydaktycznych oraz zadań w Teams - Moduł 3 - Grupa A3Webinarium4 XXAnna Trawka 
WEB009-4Projekt ŚAMI w Chmurze - Tworzenie zasobów dydaktycznych oraz zadań w Teams - Moduł 3 - Grupa A4Webinarium4 XXAnna Trawka 
WEB009-5Projekt ŚAMI w Chmurze - Tworzenie zasobów dydaktycznych oraz zadań w Teams - Moduł 3 - Grupa B1Webinarium4 XXAnna Trawka 
WEB009-6Projekt ŚAMI w Chmurze - Tworzenie zasobów dydaktycznych oraz zadań w Teams - Moduł 3 - Grupa B2Webinarium4 XXAnna Trawka 
WEB009-7Projekt ŚAMI w Chmurze - Tworzenie zasobów dydaktycznych oraz zadań w Teams - Moduł 3 - Grupa C1Webinarium4 XXAnna Trawka 
WEB009-8Projekt ŚAMI w Chmurze - Tworzenie zasobów dydaktycznych oraz zadań w Teams - Moduł 3 - Grupa C2Webinarium4 XXAnna Trawka 
WEB009-9Projekt ŚAMI w Chmurze - Tworzenie zasobów dydaktycznych oraz zadań w Teams - Moduł 3 - Grupa C3Webinarium4 XXAnna Trawka 
WEB010-1Projekt ŚAMI w Chmurze - Tworzenie ankiet i quizów oraz dołączanie ich do zadań - Moduł 4 - Grupa A1Webinarium4 XXAnna Trawka 
WEB010-10Projekt ŚAMI w Chmurze - Tworzenie ankiet i quizów oraz dołączanie ich do zadań - Moduł 4 - Grupa C4Webinarium4 XXAnna Trawka 
WEB010-2Projekt ŚAMI w Chmurze - Tworzenie ankiet i quizów oraz dołączanie ich do zadań - Moduł 4 - Grupa A2Webinarium4 XXAnna Trawka 
WEB010-3Projekt ŚAMI w Chmurze - Tworzenie ankiet i quizów oraz dołączanie ich do zadań - Moduł 4 - Grupa A3Webinarium4 XXAnna Trawka 
WEB010-4Projekt ŚAMI w Chmurze - Tworzenie ankiet i quizów oraz dołączanie ich do zadań - Moduł 4 - Grupa A4Webinarium4 XXAnna Trawka 
WEB010-5Projekt ŚAMI w Chmurze - Tworzenie ankiet i quizów oraz dołączanie ich do zadań - Moduł 4 - Grupa B1Webinarium4 XXAnna Trawka 
WEB010-6Projekt ŚAMI w Chmurze - Tworzenie ankiet i quizów oraz dołączanie ich do zadań - Moduł 4 - Grupa B2Webinarium4 XXAnna Trawka 
WEB010-7Projekt ŚAMI w Chmurze - Tworzenie ankiet i quizów oraz dołączanie ich do zadań - Moduł 4 - Grupa C1Webinarium4 XXAnna Trawka 
WEB010-8Projekt ŚAMI w Chmurze - Tworzenie ankiet i quizów oraz dołączanie ich do zadań - Moduł 4 - Grupa C2Webinarium4 XXAnna Trawka 
WEB010-9Projekt ŚAMI w Chmurze - Tworzenie ankiet i quizów oraz dołączanie ich do zadań - Moduł 4 - Grupa C3Webinarium4 XXAnna Trawka 
WEB018-11001 sposobów na lekcje online – zbiór najciekawszych narzędzi – I edycjaWebinarium2 XXAnna Wójcik 
WEB019-4Padlet jako narzędzie w pracy nauczyciela – IV edycjaWebinarium2 XXAnna Wójcik 
WEB029Mentimeter – narzędzia cyfrowe do powtarzania, utrwalania i sprawdzaniaWebinarium8XXXTomasz Sokołowski 
WEB030Microsoft Forms – tworzenie ankiet i testówWebinarium8XXXTomasz Sokołowski 
WEB030-2Microsoft Forms – tworzenie ankiet i testówWebinarium8XXXTomasz Sokołowski 
WEB030-3Microsoft Forms – tworzenie ankiet i testówWebinarium8XXXTomasz Sokołowski 
WEB030-4Microsoft Forms – tworzenie ankiet i testówWebinarium8XXXTomasz Sokołowski 
WEB030-5Microsoft Forms – tworzenie ankiet i testówWebinarium8XXXTomasz Sokołowski 
WEB030-6Microsoft Forms – tworzenie ankiet i testówWebinarium8XXXTomasz Sokołowski 
WEB030-7Microsoft Forms – tworzenie ankiet i testówWebinarium8XXXTomasz Sokołowski 
WEB031Google Forms – tworzenie ankiet i testówWebinarium8XXXTomasz Sokołowski 
WEB032Canva – nowoczesne narzędzie do tworzenia plakatów i prezentacjiWebinarium8XXXTomasz Sokołowski 
WEB036Wywiadówka onlineWebinarium2 XXMarzanna Kostecka-Biskupska 
WEB044Inauguracja II Wojewódzkiego Konkursu z Fizyki dla uczniów szkół podstawowychWebinarium3 X Małgorzata Grzegorczyk 
WEB046Diagnoza szkoły w zakresie wyposażenia i wykorzystywania technologii cyfrowych-SELFIEWebinarium3 XXAnna Sepioło 
WEB047Meandry prawa. Spotkanie 1. Dyrektor na starcie roku szkolnego 2020/2021Webinarium3XXXMałgorzata Jas 
WEB048Meandry prawa. Spotkanie 2. Obowiązki w zakresie zabezpieczenia pracowników i uczniów szkoły oraz związana z tym odpowiedzialność odszkodowawcza w szerokim ujęciu w czasie epidemiiWebinarium2XXXMałgorzata Jas 
WEB049"Dobrze być (z) sobą" - webinar otwierający projekt Szkoła Off RoadWebinarium2XXXIzabela Juszkiewicz 
WEB050-1Wdrożenie usługi Office 365 Education w szkole – webinarium dla szkolnych administratorów usługi. Moduł 1 - Edycja 1Webinarium4 XXAnna Trawka 
WEB050-2Wdrożenie usługi Office 365 Education w szkole – webinarium dla szkolnych administratorów usługi. Moduł 1 - Edycja 2Webinarium3 XXAnna Trawka 
WEB052O co chodzi w (nie tylko w zdalnej) szkole? Webinarium inaugurujące projekt "Akademia Metodyczna Zdalnego Nauczania"Webinarium2 XXMałgorzata Jas 
WEB063-1Raport po egzaminie ósmoklasisty – praktyczne wskazówki dla dyrektorów szkółWebinarium2 X Aneta Bródka 
WEB063-2Raport po egzaminie ósmoklasisty - praktyczne wskazówki dla dyrektorów szkółWebinarium2 X Aneta Bródka 
WEB064Szkolne Inkubatory Dwujęzyczności w projekcie Nauczanie Dwujęzyczne - Moduł IIWebinarium3XX Izabela Krzak-Borkowska 
WEB065Szkolne Inkubatory Dwujęzyczności w projekcie Nauczanie Dwujęzyczne - Moduł IIIWebinarium2XXXIzabela Krzak-Borkowska 
WEB066Creative Primary Teachers – praca z uczniem zdolnym na I etapie edukacyjnym - Moduł IIWebinarium4XX Izabela Krzak-Borkowska 
WEB067Zdalne nauczanie języka angielskiego, Moduł III Wzmacnianie motywacji uczniów podczas nauki zdalnejWarsztat6XXXEwa Witczyńska 
WEB117Stacja docelowa: egzamin ósmoklasisty, Moduł I Czego i po co uczymy? Podstawa programowa a planowanie lekcji stacjonarnej i zdalnejWebinarium4 X Ewa Witczyńska 
WEB118-1Stacja docelowa: egzamin ósmoklasisty Moduł II, Część 1, Środki językowe + przetwarzanieWebinarium2 X Ewa Witczyńska 
WEB118-2Stacja docelowa: egzamin ósmoklasisty, Moduł II, Część 2, Sprawności receptywne (słuchanie i czytanie) + przetwarzanie Webinarium2 X Ewa Witczyńska 
WEB118-3Stacja docelowa: egzamin ósmoklasisty, Moduł II, Część 3, Sprawności produktywne (pisanie, mówienie, reagowanie) + przetwarzanieWebinarium2 X Ewa Witczyńska 
WEB118-4Stacja docelowa: egzamin ósmoklasisty, Moduł II, Część 4, Powtarzanie materiału przed egzaminemWebinarium2 X Ewa Witczyńska 
WEB119-1Stacja docelowa: egzamin ósmoklasisty, Moduł III, Część 1, Jak funkcjonuje mózg współczesnego nastolatka?Webinarium2 X Ewa Witczyńska 
WEB119-2Stacja docelowa: egzamin ósmoklasisty, Moduł III, Część 2, Jak wykorzystać inteligencje wielorakie?Webinarium2 X Ewa Witczyńska 
WEB119-3Stacja docelowa: egzamin ósmoklasisty, Moduł III, Część 3, Jak i czym zainteresować nastolatka? Nauczanie zdalne nastolatków.Webinarium2 X Ewa Witczyńska 
WEB122Zdalne nauczanie języka angielskiego, Moduł II Realizacja podstawy programowej w zdalnym nauczaniuWebinarium6XXXEwa Witczyńska 
WEB123Zdalne nauczanie języka angielskiego, Moduł IV, Ocenianie w nauczaniu zdalnymWebinarium6XXXEwa Witczyńska 
WEB127Udział Polaków w Letnich Igrzyskach Olimpijskich - pytania i odpowiedzi - podsumowanieWebinarium2 X Katarzyna Bracik-Knap 
WEB128Udział Polaków w Letnich Igrzyskach Olimpijskich w latach 1972-2016 - przygotowanie do finałuWebinarium2 X Katarzyna Bracik-Knap 
WEB130Edukacja normalizacyjna w szkołach branżowych i technikach.Webinarium2  XIzabela Juszkiewicz 
WEB132-3Analiza egzaminu ósmoklasistyWebinarium2 X Aneta Bródka 
WEB139Ochrona danych osobowych w nauczaniu zdalnym. Webinarium2XXXAgnieszka Siwek 
WEB141Jak efektywnie uczyć?Webinarium3 XXAneta Bródka 
WEB142Co zmieniła pandemia COVID-19 w edukacji i czujności onkologicznej społeczeństwa? Webinarium2 XXMarzanna Kostecka-Biskupska 
WEB143-1Metodyka badań przyrodniczych. Część 1Webinarium4XX Katarzyna Bracik-Knap 
WEB143-2Metodyka badań przyrodniczych. Część 2Webinarium4XX Katarzyna Bracik-Knap 
WEB155Google Forms – tworzenie ankiet i testówWebinarium4  XAnna Wójcik 
WEB156Egzamin ósmoklasisty 2021 oraz propozycje nowych wymagań egzaminacyjnych z języka polskiegoWebinarium2 X Iwona Gralec 
WEB157Konferencja pn. „Praca z uczniem ze spektrum autyzmu w placówce edukacyjnej - wyzwania i priorytety” zorganizowana w ramach projektu partnerskiego ERASMUS+ pn. „AKADEMIA SPECJALNYCH POTRZEB EDUKACYJNYCH”.Webinarium3XXXIzabela Krzak-Borkowska 
WEB158-1Wirtualne inspiracje - padlet w przedszkolu.Webinarium2X  Grażyna Krupa 
WEB158-2Wirtualne inspiracje - padlet w przedszkolu - edycja 2Webinarium2X  Grażyna Krupa 
WEB171Cykl webinariów -ZDALNIE CZYLI JAK? Wykorzystanie doświadczeń zdalnego nauczania w edukacji wczesnoszkolnej.Webinarium6 X Renata Pela 
WEB172Vademecum nauczyciela matematyki. Egzamin ósmoklasisty w roku 2021Webinarium10 X Jolanta Korba 
WEB175Najważniejsze 5 minut – jak wzbudzić ciekawość na początku lekcjiWebinarium3XXXIwona Gralec 
WEB177Jak radzić sobie z zagrożeniami zdrowia w czasie pandemii?Webinarium2XXXMarzanna Kostecka-Biskupska 
WEB178-4Zmiany w egzaminie ósmoklasisty 2021. Wymagania z języka angielskiego.Webinarium6 X Anna Sepioło 
WEB179Tworzenie quizów w aplikacji Microsoft FormsWebinarium4XX Jolanta Korba 
WEB180-3Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych z matematyki na egzaminie ósmoklasisty w 2021 roku - nauczyciele powiatu jędrzejowskiego i włoszczowskiego - III edycjaWebinarium6 X Anna Beza 
WEB181-2Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów w szkole podstawowej - II edycjaWebinarium4 X Anna Beza 
WEB183Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie maturalnym z biologiiWebinarium6 XXKatarzyna Bracik-Knap 
WEB191Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie maturalnym z informatykiWebinarium6XXXTomasz Sokołowski 
WEB192-1Mentimeter – narzędzia cyfrowe do powtarzania, utrwalania i sprawdzaniaWebinarium8XXXTomasz Sokołowski 
WEB192-2Mentimeter – narzędzia cyfrowe do powtarzania, utrwalania i sprawdzaniaWebinarium8XXXTomasz Sokołowski 
WEB192-3Mentimeter – narzędzia cyfrowe do powtarzania, utrwalania i sprawdzaniaWebinarium8XXXTomasz Sokołowski 
WEB192-4Mentimeter – narzędzia cyfrowe do powtarzania, utrwalania i sprawdzaniaWebinarium8XXXTomasz Sokołowski 
WEB192-5Mentimeter – narzędzia cyfrowe do powtarzania, utrwalania i sprawdzaniaWebinarium8XXXTomasz Sokołowski 
WEB193Metodyka pracy w klasach łączonych w klasach I–IIIWebinarium4 X Bożena Majchrzyk 
WEB197-7Zmiany na egzaminie ósmoklasisty 2021 -wymagania egzaminacyjne z języka polskiego (edycja VII)Webinarium3 X Iwona Gralec 
WEB203Doradztwo zawodowe - wyzwania XXI wieku. Narzędzia i metody pracy na każdym etapie edukacyjnym.Webinarium2 XXIzabela Juszkiewicz 
WS001Innowacja pedagogiczna na lekcjach matematykiWarsztat4 XXAnna Wójcik 
WS012Grywalizacja, czyli wykorzystanie gier i metod opierających się na mechanizmie gier w dydaktyce szkolnej w oparciu o narzędzia ICTWarsztat12XXXTomasz Sokołowski 
WS018Nauczyciel, trener, coach - zawodowiec.Warsztat4 XXAgnieszka Siwek 
WS019Gamifikacja sposobem na edukację – gra miejska w praktyce szkolnejWarsztat4XXXAgnieszka Siwek 
WS034 Efektywna współpraca z rodzicamiWarsztat4XX Katarzyna Malicka 
WS035 Badania w placówce oświatowejWarsztat4XXXKatarzyna Malicka 
WS036Nadzór nad procedurą awansu zawodowego nauczycieli. Awans dyrektora szkołyWarsztat4XXXKatarzyna Malicka 
WS038Dołącz do eTwinning!Warsztat3XXXIzabela Krzak-Borkowska 
WS039Załóż projekt eTwinning!Warsztat3XXXIzabela Krzak-Borkowska 
WS043Praca z błędem uczniowskim na fizyceWarsztat4 X Małgorzata Grzegorczyk 
WS044Informacja zwrotna na lekcjach fizykiWarsztat4 XXMałgorzata Grzegorczyk 
WS045"Wyróżnij się lub zgiń!" – promocja placówki oświatowejWarsztat3XXXMartyna Głębocka 
WS049Obserwacja lekcji – warsztaty dla dyrektorów szkółWarsztat4 XXAneta Bródka 
WS112Przygotowanie kulturowo - językowe dla uczestników ASPEWarsztat20   Izabela Krzak-Borkowska 
WS114Szkolne Inkubatory Dwujęzyczności w projekcie Nauczanie Dwujęzyczne - Moduł IWarsztat4XX Izabela Krzak-Borkowska 
WS115Szkolne Inkubatory Dwujęzyczności w projekcie Nauczanie Dwujęzyczne - Moduł IVWarsztat4XXXIzabela Krzak-Borkowska 
WS116Creative Primary Teachers – praca z uczniem zdolnym na I etapie edukacyjnym - Moduł IIIWarsztat6XX Izabela Krzak-Borkowska 
WS117Stacja docelowa: egzamin ósmoklasisty, Moduł IV, Autonomia ucznia: gęsi czy lisy?Warsztat8 X Ewa Witczyńska 
WS118Stacja docelowa: egzamin ósmoklasisty, Moduł V, Autonomia ucznia: zrób to samWarsztat8 X Ewa Witczyńska 
WS119Zdalne nauczanie języka angielskiego Moduł I Organizacja i narzędzia zdalnego nauczaniaWarsztat8XXXEwa Witczyńska 
WS126Wykorzystanie Platformy Teams w nauczaniu weterynaryjnych przedmiotów zawodowychWarsztat4  XKatarzyna Bracik-Knap 
WS130Wykorzystanie aplikacji Microsoft Forms do tworzenia testów online dla nauczycieli weterynaryjnych przedmiotów zawodowychWarsztat4  XKatarzyna Bracik-Knap 
WSP01Wyjazd edukacyjno-szkoleniowy do Muzeum Historii Żydów Polskich "Polin" w WarszawieWizyta studyjna10 XXMaria Bednarska 

Powrót do wyszukiwarki


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli