Powrót do wyszukiwarki

Kod Nazwa formy Rodzaj formy Liczba godzin Poziom edukacyjny Kierownik Cena (zł)
Przed SP Ppod
KBP008Multimedia w nauczaniu języka angielskiegoKurs blended learning20XXXIzabela Krzak-Borkowska80
KBP011Konwersatorium: Mówimy po angielskuKurs blended learning180XXXEwa Witczyńska603
KBP012Metoda projektu w szkole podstawowej jako przykład efektywnego nauczania/uczenia się uczniów i rozwijania kompetencji kluczowychKurs blended learning16 XXMałgorzata Grzegorczyk71
KBS007Kształcenie kompetencji kluczowych poprzez realizację interdyscyplinarnych projektów międzynarodowychKurs blended learning6 X Anna Sepioło 
KBS012Szkolne Inkubatory Dwujęzyczności w projekcie Nauczanie DwujęzyczneKurs blended learning16XXXIzabela Krzak-Borkowska 
KBS013Tworzenie projektów współfinansowanych z funduszy europejskich Kurs blended learning10XXXAnna Przeorska 
KBS018-1Inny nie znaczy obcy. Uczeń (z) i (w) środowisku wielokulturowym. Część 1.Kurs blended learning10XX Maria Bednarska 
KBS018-2Inny nie znaczy obcy. Uczeń (z) i (w) środowisku wielokulturowym. Część 2.Kurs blended learning6XX Maria Bednarska 
KDP001"Trudny" rodzic. Jak efektywnie współpracować z rodzicem i chronić siebie?Kurs doskonalący6XXXAgnieszka Salwa41
KDP008Metodyka pracy w klasach łączonych w klasach I–IIIKurs doskonalący6 X Bożena Majchrzyk38
KDP016Kształcenie specjalne oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczna w aspekcie formalnym i praktycznymKurs doskonalący8XXXKatarzyna Malicka45
KDP017Rozwój i awans zawodowy nauczycieli stażystówKurs doskonalący6XXXKatarzyna Malicka38
KDP018Rozwój i awans zawodowy nauczycieli kontraktowychKurs doskonalący6XXXKatarzyna Malicka38
KDP019Rozwój i awans zawodowy nauczycieli mianowanychKurs doskonalący6XXXKatarzyna Malicka38
KDP020Opiekun stażu nauczyciela stażysty lub nauczyciela kontraktowegoKurs doskonalący6XXXKatarzyna Malicka38
KDP022Interwencja w sytuacji podejrzenia krzywdzenia dzieckaKurs doskonalący8XXXMarzanna Kostecka-Biskupska195
KDP023Warsztat rozwoju osobistego nauczycielaKurs doskonalący8XXXMarzanna Kostecka-Biskupska95
KDP024Jak przygotować i poprowadzić dobrą wywiadówkę?Kurs doskonalący8 XXMarzanna Kostecka-Biskupska45
KDP025Kurs przygotowujący do egzaminu Cambridge FCEKurs doskonalący120XXXIzabela Krzak-Borkowska408
KE005-1Nauczyciel i uczeń w sytuacji przedłużającego się stresu. Jak zachować spokój w sytuacji pandemii i zdalnej edukacji? Edycja 1.Kurs e-learningowy4XXXAgnieszka Salwa 
KE005-2Nauczyciel i uczeń w sytuacji przedłużającego się stresu. Jak zachować spokój w sytuacji pandemii i zdalnej edukacji? Edycja 2.Kurs e-learningowy4XXXAgnieszka Salwa 
KE005-3Nauczyciel i uczeń w sytuacji przedłużającego się stresu. Jak zachować spokój w sytuacji pandemii i zdalnej edukacji? Edycja 4.Kurs e-learningowy4XXXAgnieszka Salwa 
KE007Narzędzia wspierające zdalna pracę, tworzenie e-formularzy, e-ankiet, e-testów, e-sprawdzianówKurs e-learningowy4 XXAgnieszka Siwek 
KE010SAD – Start Aktywnego DyrektoraKurs e-learningowy40XXXKatarzyna Malicka 
KE012-1„Zdalny narzędziownik” – Genial.lyKurs e-learningowy12XXXIwona Gralec 
KE012-2"Zdalny narzędziownik" - edycja IIKurs e-learningowy12XXXIwona Gralec 
KE013„Zdalny narzędziownik” – CanvaKurs e-learningowy10XXXIwona Gralec 
KE014„Zdalny narzędziownik” – BiteableKurs e-learningowy4XXXIwona Gralec 
KE015Zintegrowane treści edukacyjne – metodyka zdalnego nauczania, wykorzystanie narzędzi TIK w pracy nauczyciela Kurs e-learningowy6 XXIzabela Juszkiewicz 
KE016Tworzenie projektów współfinansowanych z funduszy europejskich Kurs e-learningowy10XXXAnna Przeorska 
KE018Kompetencje kluczowe w szkole STEP BY STEPKurs e-learningowy35 XXMałgorzata Jas 
KE019Modyfikacja programów nauczaniaKurs e-learningowy4 XXMałgorzata Grzegorczyk 
KE023-2Ocena jako informacja zwrotna pomagająca w uczeniu się - edycja IIKurs e-learningowy4XXXIwona Gralec 
KE030To Ja, Człowiek - układ mięśniowy i szkieletowy - zajęcia e-learningoweKurs e-learningowy2XX Katarzyna Bracik-Knap 
KMS002-1Zdalna edukacja w klasach młodszych. O tym co ważne, trudne i inspirujące – powiat sandomierski, opatowski, staszowskiKonferencja przedmiotowo-metodyczna3 X Katarzyna Pluta 
KMS011II Wojewódzki Konkurs z Języka Rosyjskiego dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiegoKonferencja przedmiotowo-metodyczna2 X Bożena Majchrzyk 
KS006Razem w drodze po zdrowie. Szkoła promująca zalecenia „Europejskiego kodeksu walki z rakiem” Konferencja3 XXMarzanna Kostecka-Biskupska 
KS008-1Konferencja AGORA Dyrektora "Jesienne spotkania z prawem oświatowym" Edycja 1. – KielceKonferencja4XXXKatarzyna Malicka 
KS008-2Konferencje AGORA Dyrektora "Jesienne spotkania z prawem oświatowym" Edycja 2.Konferencja4XXXKatarzyna Malicka 
KS008-3Konferencje AGORA Dyrektora "Jesienne spotkania z prawem oświatowym" Edycja 3.Konferencja4XXXKatarzyna Malicka 
KWSP001Wspomaganie szkoły w procesie podnoszenia efektywności kształcenia, Szkoła Podstawowa w KłuckuKompleksowe wspomaganie szkół i placówek20 X Aleksandra Potocka-Kuc 
KWSP002Wspomaganie szkoły w procesie podnoszenia efektywności kształcenia – Szkoła Podstawowa w RogowicachKompleksowe wspomaganie szkół i placówek20 X Aleksandra Potocka-Kuc 
KWSP003-1CLILowa szkoła XXI w – wspomaganie szkół i placówek realizujących edukację dwujęzyczną w projekcie Nauczanie DwujęzyczneKompleksowe wspomaganie szkół i placówek20XXXIzabela Krzak-Borkowska 
KWSP004Wspomaganie rozwoju szkoły, jako organizacji uczącej sięKompleksowe wspomaganie szkół i placówek30 X Jolanta Korba 
LO004Różni, czy tacy sami tylko żyjący w innych czasach?- wiersze K.K. BaczyńskiegoLekcje otwarte2 XXMałgorzata Ziomek 
PS009Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych. Aspekt prawny, praktyczny i psychologicznyProjekt44XXXMałgorzata Jas 
PS010Akademia Metodyczna Zdalnego Nauczania. DyrektorzyProjekt42XXXMałgorzata Jas 
PS013Projekt: Zd@lny Nauczyciel – Zd@lny FizykProjekt48 XXMałgorzata Grzegorczyk 
PS014Szkoła Off Road – relacje w szkole. ProjektProjekt36 XXIzabela Juszkiewicz 
RPP001Programy we współpracy międzynarodowej dla edukacji przedszkolnej i szkolnej. Nowe rozdanie.Rada pedagogiczna4XXXMaria Bednarska 
RPP004Wykorzystanie mediacji i negocjacji w rozwiązywaniu konfliktów w szkoleRada pedagogiczna4 XXAgnieszka Siwek 
RPP005Interpretacja orzeczeń i opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, praca z uczniem oraz dokumentowanieRada pedagogiczna4XXXIzabela Juszkiewicz 
RPP006Organizacja doradztwa zawodowego w szkole – od programu do ewaluacji, zadania dla nauczycieliRada pedagogiczna4 XXIzabela Juszkiewicz 
RPP009Wypalenie zawodowe nauczycieli – jak dbać o zdrowie psychiczne w szkole?Rada pedagogiczna4XXXMarzanna Kostecka-Biskupska 
RPP010Profilaktyka agresji i przemocyRada pedagogiczna4 XXMarzanna Kostecka-Biskupska 
RPP012Jak efektywnie uczyć?Rada pedagogiczna4 XXAneta Bródka 
RPP013Uczenie się we współpracy – zadania do pracy w grupachRada pedagogiczna4 XXAneta Bródka 
RPP018Projekt ŚAMI - Zdalne nauczanie w szkole z wykorzystaniem platformy Office 365 EducationRada pedagogiczna2 XXAnna Trawka 
RPP022Diagnoza potrzeb rozwojowych szkoły Webinarium3 X Jolanta Korba 
SIS001Dyrektor placówki i jego zadania w zakresie organizacji i zarządzania projektem we współpracy międzynarodowejSpotkanie informacyjne4XXXMaria Bednarska 
SIS003Spotkanie informacyjne dotyczące zakresu współpracy nauczycieli matematyki z nauczycielem doradcą metodycznym matematyki - powiat koneckiSpotkanie informacyjne3 XXJolanta Korba 
SIS006Spotkanie informacyjne dotyczące zakresu współpracy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej z nauczycielem doradcą metodycznymSpotkanie informacyjne4 X Renata Pela 
SS002Świętokrzyski Kongres Dwujęzyczności – wydarzenie inaugurujące kolejną edycję projektu Nauczanie DwujęzyczneWebinarium5XXXIzabela Krzak-Borkowska 
SS003Jak wykorzystać wyniki egzaminu ósmoklasisty w pracy szkoły?Seminarium4 X Aneta Bródka 
SS004Prace domowe w mojej szkoleSeminarium4 XXAneta Bródka 
SS005-1Rola dyrektora szkoły we wspieraniu efektywnego nauczania w szkole. Część ISeminarium4 XXAneta Bródka 
SS005-2Rola dyrektora szkoły we wspieraniu efektywnego nauczania w szkole. Część IISeminarium4 XXAneta Bródka 
SS006-1Identyfikacja symptomów krzywdzenia dzieci. Część I. Rodzaje i formy krzywdzeniaSeminarium4XXXAgnieszka Salwa 
SS006-2Identyfikacja symptomów krzywdzenia dzieci. Część II. Ujawnianie przez dziecko przemocy w rodzinieSeminarium4XXXAgnieszka Salwa 
SS007Kiedy ból przynosi ulgę Seminarium4 XXMarzanna Kostecka-Biskupska 
SS008Problematyka samookaleczeń w kontekście zdrowia psychicznego dzieci i młodzieżySeminarium4 XXMarzanna Kostecka-Biskupska 
SS009Zanim będzie za późno – przemoc seksualna wobec dzieciSeminarium4 XXMarzanna Kostecka-Biskupska 
SS010Współpraca z rodzicamiSeminarium4XXXMarzanna Kostecka-Biskupska 
SS011Bezpieczni – agresja i przemoc w szkoleSeminarium4 XXMarzanna Kostecka-Biskupska 
SWS003Godzina wychowawcza – jak zdalnie wspierać uczniów? Sieć współpracy i samokształceniaSieć współpracy i samokształcenia24 XXAgnieszka Salwa 
SWS007Dwujęzycznie zakręceni Sieć współpracy i samokształcenia10XXXEwa Witczyńska 
SWS011Świętokrzyska Sieć Współpracy Doradców Edukacyjno-ZawodowychSieć współpracy i samokształcenia16XXXIzabela Juszkiewicz 
SWS021Sieć współpracy i samokształcenia "Aktywna tablica"Sieć współpracy i samokształcenia8XXXTomasz Sokołowski 
SWS029II Wojewódzki Konkurs z Fizyki dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiegoSieć współpracy i samokształcenia12 X Małgorzata Grzegorczyk 
SWS030Meandry prawa. Sieć współpracy i samokształcenia kadry kierowniczej oświatySieć współpracy i samokształcenia20XXXMałgorzata Jas 
WEB005Jak zaktywizować uczniów podczas pracy zdalnej?Webinarium4  XMałgorzata Ziomek 
WEB018-11001 sposobów na lekcje online – zbiór najciekawszych narzędzi – I edycjaWebinarium2 XXAnna Wójcik 
WEB029Mentimeter – narzędzia cyfrowe do powtarzania, utrwalania i sprawdzaniaWebinarium8XXXTomasz Sokołowski 
WEB030Microsoft Forms – tworzenie ankiet i testówWebinarium8XXXTomasz Sokołowski 
WEB030-2Microsoft Forms – tworzenie ankiet i testówWebinarium8XXXTomasz Sokołowski 
WEB030-3Microsoft Forms – tworzenie ankiet i testówWebinarium8XXXTomasz Sokołowski 
WEB031Google Forms – tworzenie ankiet i testówWebinarium8XXXTomasz Sokołowski 
WEB032Canva – nowoczesne narzędzie do tworzenia plakatów i prezentacjiWebinarium8XXXTomasz Sokołowski 
WEB036Wywiadówka onlineWebinarium2 XXMarzanna Kostecka-Biskupska 
WEB044Inauguracja II Wojewódzkiego Konkursu z Fizyki dla uczniów szkół podstawowychWebinarium3 X Małgorzata Grzegorczyk 
WEB046Diagnoza szkoły w zakresie wyposażenia i wykorzystywania technologii cyfrowych-SELFIEWebinarium3 XXAnna Sepioło 
WEB047Meandry prawa. Spotkanie 1. Dyrektor na starcie roku szkolnego 2020/2021Webinarium3XXXMałgorzata Jas 
WEB048Meandry prawa. Spotkanie 2. Obowiązki w zakresie zabezpieczenia pracowników i uczniów szkoły oraz związana z tym odpowiedzialność odszkodowawcza w szerokim ujęciu w czasie epidemiiWebinarium2XXXMałgorzata Jas 
WEB049"Dobrze być (z) sobą" - webinar otwierający projekt Szkoła Off RoadWebinarium2XXXIzabela Juszkiewicz 
WEB050-1Wdrożenie usługi Office 365 Education w szkole – webinarium dla szkolnych administratorów usługi. Moduł 1 - Edycja 1Webinarium4 XXAnna Trawka 
WEB050-2Wdrożenie usługi Office 365 Education w szkole – webinarium dla szkolnych administratorów usługi. Moduł 1 - Edycja 2Webinarium3 XXAnna Trawka 
WEB052O co chodzi w (nie tylko w zdalnej) szkole? Webinarium inaugurujące projekt "Akademia Metodyczna Zdalnego Nauczania"Webinarium2 XXMałgorzata Jas 
WS001Innowacja pedagogiczna na lekcjach matematykiWarsztat4 XXAnna Wójcik 
WS012Grywalizacja, czyli wykorzystanie gier i metod opierających się na mechanizmie gier w dydaktyce szkolnej w oparciu o narzędzia ICTWarsztat12XXXTomasz Sokołowski 
WS018Nauczyciel, trener, coachWarsztat4 XXAgnieszka Siwek 
WS019Gamifikacja sposobem na edukację – gra miejska w praktyce szkolnejWarsztat4XXXAgnieszka Siwek 
WS034 Efektywna współpraca z rodzicamiWarsztat4XX Katarzyna Malicka 
WS035 Badania w placówce oświatowejWarsztat4XXXKatarzyna Malicka 
WS036Nadzór nad procedurą awansu zawodowego nauczycieli. Awans dyrektora szkołyWarsztat4XXXKatarzyna Malicka 
WS038Dołącz do eTwinning!Warsztat3XXXIzabela Krzak-Borkowska 
WS039Załóż projekt eTwinning!Warsztat3XXXIzabela Krzak-Borkowska 
WS043Praca z błędem uczniowskim na fizyceWarsztat4 X Małgorzata Grzegorczyk 
WS044Informacja zwrotna na lekcjach fizykiWarsztat4 XXMałgorzata Grzegorczyk 
WS045"Wyróżnij się lub zgiń!" – promocja placówki oświatowejWarsztat3XXXMartyna Głębocka 
WS049Obserwacja lekcji – warsztaty dla dyrektorów szkółWarsztat4 XXAneta Bródka 
WS112Przygotowanie kulturowo - językowe dla uczestników ASPEWarsztat20   Izabela Krzak-Borkowska 
WSP01Wyjazd edukacyjno-szkoleniowy do Muzeum Historii Żydów Polskich "Polin" w WarszawieWizyta studyjna10 XXMaria Bednarska 

Powrót do wyszukiwarki


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli